Orta ve Yüksek Öğretim Öğrencilerinin İklim Değişikliği Algılarının Metasentez Çalışması

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:05:13.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 7873-7886
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyamızı tehdit etmekte olan en önemli çevre sorunlarının başında iklim değişikliği ve küresel ısınma gelmektedir. Bu çevre olayının hem yerel anlamda hem de küresel anlamda bir çok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu bölgesel ve küresel etkiler, bioçeşitlilik, tarım, insan sağlığı, orman, enerji, su kaynakları ve denizler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlara ek olarak dünya genelinde tam anlamıyla yaşanmasa da toplumsal yaşamda, ekolojide ve ekonomide belli başlı zincirleme etkilerin görülmesi de beklenen bir gerçekliktir. Küresel iklim değişikliği ve ısınmaya yönelik olarak yine küresel ve bölgesel çapta önlemlerin alınmasında tüm dünya ülkelerinin global anlamda bir işbirliği içine girmeleri büyük bir gerekliliktir.  Tüm tedbirlerin yanında toplumların bu konuda gerekli hassasiyeti ve bilinç düzeyini geliştirmeleri de hayati önem taşımaktadır. 

Keywords

Abstract

Climate change and global warming are among the most important environmental problems threatening our world. This environmental event has many negative effects both locally and globally. These regional and global impacts concentrate on biodiversity, agriculture, human health, forest, energy, water resources and the seas. In addition to these, it is an expected reality that certain chain effects will be seen in social life, ecology and economy, although it is not fully experienced throughout the world. It is a great necessity for all countries of the world to cooperate globally in taking measures on a global and regional scale for global climate change and warming. In addition to all measures, it is vital that societies develop the necessary sensitivity and awareness level in this regard.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics