Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında Kültür-Sanat Ekseninden Sinema

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:07:21.0
Language : Türkçe
Konu : Sinema
Number of pages: 7674-7680
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Cumuriyet döneminin ilk yıllarında kültür-sanat ortamı ekseni üzerinde sinemayı keşfetmeyi amaçlamaktadır. Sinema içinde bulunduğu dönemin siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimlerinden etkilenir. Cumhuriyet’in ilanı ile köklü değişimler ve yenilikler yaşanmıştır. Bu dönemde kültür-sanat alanında birçok gelişme yaşanmıştır ve bu gelişmeler sinemayı da etkilemiştir. Bu dönemd özellikle Cumhuriyet’in ideolojisine uygun olarak filmler üretmiştir. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında sinema filmlerinde vatan sevgisi teması yoğun olarak vurgulanmaktadır. Bu dönemde çekilen filmlerin ortak özellikleri ise Anadolu’yu anlatma amacı taşımasıdır. Devlet destekli kurumlardan biri olan Halkevleri, bu dönemde kültür-sanata fazlasıyla katkıda bulunmuştur. Bu makale, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yaşanılan değişimlerin sinemayı önemli düzeyde etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada literatür araştırması yapılmış, klasik nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.

 

Keywords

Abstract

This article explores cinema on the axis of culture-art environment in the early years of the Republic period. Cinema is affected by the political, economic, social and cultural changes of the period in which it is located. Fundamental changes and innovations have been experienced with the proclamation of the Republic. During this period, there were many developments in the field of culture and art and, naturally, it also influenced cinema. During this period, cinema produced films especially in accordance with the ideology of the New Republic. In the first years of the Republican period, the theme of patriotic love is heavily emphasized in motion pictures. The common features of the films made during this period are that they aim to tell about Anatolia. Halkevleri, which is one of the state-supported institutions, contributed a lot to culture and art during this period.This article reveals that the changes experienced in the first years of the Republican period have affected cinema at a significant level.
In this study, literature research was conducted and classical qualitative research methods were used.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics