Geriatrik Hastaların Acil Servisten Beklentisi Nedir? Geriatrik Acil Servislere İhtiyacımız Var Mı?

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:04:35.0
Language : İngilizce
Konu : Diğer…
Number of pages: 7724-7730
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşlı hastalar, nüfustaki temsil düzeylerinden beklenenden daha sık acil servis (AS) hizmetlerine başvurmaktadır. Bu durum, yaşlanmayla birlikte birçok kronik hastalığın daha sık görülmesine bağlıdır, ancak yaşlı hastaların AS'e başvurma sayısı, yaşlı nüfusun oranındaki artışla birlikte artmaktadır. AS'deki triajın kalitesi giderek daha fazla sorun haline gelmektedir. AS'teki kalabalığı azaltmak için önlemler almak, hastaneye yatışın engellenmesi ve önceliklerin belirlenip hızlandırılması gerekmektedir. Acil yardım ambulanslarının kötüye kullanımı ve komuta merkezi ile danışmadan hastaların getirilmesi engellenmelidir, özellikle yaşlı hastalar hastaneler arasında eşit olarak dağıtılmalı ve hastalara haksız muamele yapılmamalıdır. Hastanelerde geriatri birimlerinin kurulması ve geriatrik AS'nin ayrı olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Yaşlı hastalar genellikle acil yardımı kullanmakta ve hastaneye yatma beklentileri yüksek olmaktadır; hastalara uygun bakım sağlamak ve evde tedaviyi iyileştirmek için uygulamalar geliştirilmelidir.

Keywords

Abstract

Geriatric patients appeal to emergency services (ES) much more frequently than expected from their representation in the population.This is natural and due to the more frequent incidence of many chronic illnesses with ageing but the number of geriatric patients presenting to ES is rising together with the rise in the proportion of elderly in the population. The quality of the triage in ES is becoming more of an issue. To reduce crowding in ES, it is necessary to take precautions, hospitalisation should be blocked and priorities should be made and speeded up. Abuse of emergency aid ambulances and their bringing in patients without consultation with the command centre should be hindered, especially geriatric patients should be distributed equally between the hospitals and unjust treatment of the patients should be avoided. It is recommended that geriatric units be established in hospitals and that geriatric ES be evaluated separately. Geriatric patients use mostly emergency aid and the expectancy of their being hospitalised is therefore high; practices should be set up to provide proper care for patients and make home treatment better.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics