Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri: Ordu İli Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:05:51.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 7628-7638
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ile Ordu ilinde Halk Eğitim Merkezlerinde kursa devam eden kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri kursiyerlerin çeşitli demografik özellikleri bağlamında incelenmiştir. Araştırmanın verilerini toplamak için Diker Coşkun (2009) tarafından geliştirilen Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ordu ili genelinde Halk Eğitim Merkezlerinde çeşitli kurslara devam eden ve kolay ulaşılabilir örnekleme metoduyla belirlenen 212 kursiyer oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır: Kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme eğilimi algılarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme eğilimi algıları onların cinsiyetine göre farklılaşmamaktadır. Kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme eğilimi algıları onların yaşına göre farklılaşmamaktadır ancak kursiyerlerden 48 yaş ve daha büyük yaşta olanların öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk alt boyutu algıları yaşı 18 ile 27 arasında olan kursiyerlere göre daha yüksektir. Kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme eğilimi algıları onların medeni durumuna göre farklılaşmamaktadır ancak evli kursiyerlerin motivasyon, sebat ve merak yoksunluğu alt boyutlarında algıları bekar kursiyerlere göre daha yüksektir. Kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme eğilimi algıları onların eğitim düzeyine  göre farklılaşmamaktadır. Kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme eğilimi algıları onların çalışma durumlarına göre farklılaşmamaktadır.

 

Keywords

Abstract

With this research, the lifelong learning tendencies of the trainees attending the course at the Public Education Centers in Ordu province were examined in the context of various demographic characteristics of the trainees. The Lifelong Learning Tendency Scale developed by Diker Coşkun (2009) was used to collect the data of the research. The study group of the study consisted of 212 trainees who attended various courses at Public Education Centers throughout Ordu province and were determined by an easily accessible sampling method. The results obtained in the research are as follows: It was concluded that the trainees' perceptions of lifelong learning tendency are high. The perceptions of the lifelong learning tendency of the trainees do not differ according to their gender. Trainees' perceptions of lifelong learning tendency do not differ according to their age, but those who are 48 years old and older have higher perceptions of the deprivation dimension in regulating learning than trainees between the ages of 18 and 27 Dec. The perceptions of lifelong learning tendency of trainees do not differ according to their marital status, but the perceptions of married trainees in the motivation, persistence and curiosity deprivation sub-dimensions are higher than those of single trainees. The perceptions of the lifelong learning tendency of the trainees do not differ according to their education level. The perceptions of the lifelong learning tendency of the trainees do not differ according to their working situations.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics