Türkiye’de Bölgelere Göre Konut Fiyatları ve Enflasyon İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:04:39.0
Language : Türkçe
Konu : Bankacılık ve Sigortacılık
Number of pages: 7611-7615
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; Türkiye’de konut fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişki araştırılmıştır. TR10-İstanbul, TR51-Ankara, TR31-İzmir, TR61-Antalya,Burdur,Isparta, TR90- Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, TRA1- Erzurum, Erzincan, Bayburt ve TRC2-Diyarbakır, Şanlıurfa olmak üzere seçilen (7) bölgenin 2010-2023 yıllarına ait aylık verileri kullanılmıştır. Yapılan Zaman Serisi Analizi sonucunda; TR10, TR51, TR31, TR61, TR90 bölgelerinde, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ile KFE (Konut Fiyat Endeksi) arasında istatistiksel olarak anlamlı çift-yönlü nedensel ilişki bulunmuştur. Buna göre bu bölgelerde enflasyon ve konut fiyatları arasında karşılıklı etkileşim vardır. TRA1 ve TRC2 bölgelerinde ise tek yönlü nedensel ilişki bulunmuştur. Bu bölgelerde enflasyon konut fiyatlarını etkilemekle birlikte, tersi yönünde bir etkileşim bulunmamaktadır. Çalışmanın son bölümde ise; bölgelere göre TÜFE’de görülen artışların bölgelere göre KFE’de ne kadar değişime neden olduğu yalın bir ekonometrik model ile incelenmiş; enflasyonun konut fiyatları üzerinde pozitif yönlü katkısı tüm bölgelerde gözlenmiştir. Bu makale, konut fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi Türkiye’deki (7) bölge özelinde inceleyerek diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.

 

Keywords

Abstract

In this study; The relationship between housing prices and inflation in Turkey has been investigated. The monthly data of the selected (7) regions (TR10-Istanbul, TR51 -Ankara, TR31-Izmir, TR61 -Antalya, Burdur, Isparta, TR90 -Artvin, Giresun, Gumushane, Ordu, Rize, Trabzon, TRA1-Erzurum, Erzincan, Bayburt and TRC2- Diyarbakır, Şanlıurfa)  for the years 2010-2023 were used. As a result of the Time Series Analysis; a statistically significant bi-directional causal relationship was found between CPI (Consumer Price Index) and KPI (House Price Index) in regions TR10, TR51, TR31, TR61, TR90. Accordingly, there is a mutual interaction between inflation and housing prices in these regions. A unidirectional causal relationship was found in TRA1 and TRC2 regions. Although inflation affects housing prices in these regions, there is no reverse interaction. In the last part of the study; a simple econometric model was used to examine how much the increases in CPI by regions caused a change in KPI by regions; the spositive contribution of inflation on housing prices was observed in all regions. This article differs from other studies by examining the relationship between house prices and inflation in seven regions in Turkey.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics