Sağlık Yapıları Mimarisini Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Bilim Kurgu Filmleri Üzerinden Okumak

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:03:17.0
Language : İngilizce
Konu : Mimarlık
Number of pages: 7406-7414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelecek insanoğlu için hep merak konusu olmuştur. Bilim ise geleceği tahmin etmek üzerine çalışmasa da gelecek olasılıklarına ilişkin tutarlı tahminleri mümkün kılmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler her geçen gün hız kazanarak ilerlemekte, yeni bilginin ve teknolojilerin keşfi ile hayatımızın birçok alanında değişiklikler meydana gelmektedir. Gelecek ise bugünün bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ile birlikte şekillenmektedir. Sağlık, tıp, genetik vb alanlarda yaşanan buluşlar ise hem çeşitli hastalıkların önceden teşhis edilmesi, hastalıkların daha hiç ortaya çıkmadan engellenmesi, vakalara erken dönemde müdahale edilmesi gibi olasılıkların artması ile insan sağlığı ve ömrünü etkilerken hem de sağlık yapılarının mekânsal kurgusunu, yapısını da etkilemektedir. Sağlık yapılarında dikkat edilmesi gereken mekânsal özellikler değişime uğrarken, aynı zamanda yeni mekanlardan ve/veya kaybolan mekanlar da söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda sağlık yapıları ve sağlık alanındaki gelişmeler bilim kurgu filmlerinde konu olarak ele alınan önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim kurgu alanı ve bilim kurgu filmleri hem gelecekte beklenen teknolojik, bilimsel gelişmeler ve etkileri hem de neden olacakları mekânsal değişiklikler açısından önemli öneriler sunmakta ve geleceğe dair ipuçları vermektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın en temel amacı sağlık yapılarında gelecekte kullanıcıları, mimarları, tasarımcıları bekleyen olasılıklar konusunda farkındalık yaratmak ve tasarımcıların, mimarların geleceğe hazırlanmasının önemine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda eğitim müfredatlarında mimar ve tasarımcı adaylarını geleceğe hazırlamaya yönelik ders müfredatlarının hazırlanması, kişilerin yönlendirilmesi önerilmektedir. 

 

Keywords

Abstract

The future has always been a subject of curiosity for humanity. Science does not work to predict the future, but it does enable consistent predictions of future possibilities. Scientific and technological progress is advancing rapidly every day, leading to changes in various aspects of our lives as new knowledge and technologies are discovered. The future is being shaped in conjunction with today's scientific and technological developments. Breakthroughs in areas such as health, medicine, and genetics not only impact human health and longevity by increasing the ability to diagnose diseases early, prevent them before they even occur, and intervene in cases early but also impact the spatial configuration and structure of health care facilities. As the spatial characteristics of health facilities change, new spaces may emerge or existing spaces may disappear. In this context, healthcare facilities and advances in health prove to be important domains addressed in science fiction films. The science fiction genre and its films provide important clues about the expected technological and scientific developments in the future and the spatial changes they will bring about. Thus, the main objective of this study is to raise awareness of the possibilities that users, architects, and designers in healthcare facilities can expect in the future and to emphasize the importance of designers and architects preparing for the future. In this context, it is recommended that educational programs develop curricula aimed at preparing future architects and designers for the future and guide individuals accordingly.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics