Türk Basını Açısından Boğazlar Meselesi Çerçevesinde Türk-Sovyet İlişkileri (1930-1939)

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:50:18.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 7289-7300
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada 1930-1939 yılları arasında Türkiye-Sovyet ilişkileri ele alınarak, İnönü ve Saraçoğlu'nun Moskova ziyaretleri, Montrö Antlaşması ve Boğazlar Meselesi gibi konulara Türk basını ekseninde odaklanılmıştır. Bu açıdan İnönü'nün Moskova ziyareti, Türk-Sovyet ilişkilerinin dostane bir şekilde devam etmesinin bir sonucu olarak gerçekleşmiş ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Ziyaretin amacı, Türkiye'nin kendi inkılap prensipleri dahilinde gelişmeye devam etmesi ve ülkenin çoğunlukla köylülerden oluşması nedeniyle iktisadi kalkınmanın köylülerin ihtiyaçlarına göre inşa edilmesi olarak belirtilmiştir. Saraçoğlu'nun Moskova ziyareti ise Türkiye-Sovyet ilişkilerindeki gerilimi arttırmıştır. Ziyaret sırasında Sovyet temsilcisi Molotov tarafından sunulan bir kâğıtta, boğazlar meselesi konusunda Türkiye'nin yapması gerekenleri ve Sovyetler Birliği'nin istekleri dile getirilmiştir. Ancak Saraçoğlu, bu kâğıdı almakta kararsız kalmış ve geri adım atmamıştır. Montrö Antlaşması ve Boğazlar Meselesi de Türkiye-Sovyet ilişkilerinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye, boğazların kontrolünü elinde tutmak istemiş ve bu konuda Sovyetler Birliği ile anlaşmazlıklar yaşamıştır. Ancak sonunda, Montrö Antlaşması ile boğazların statüsü belirlenmiştir ve Türkiye'nin kontrolü altında kalmıştır. Çalışma, Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde yaşanan gerilimleri ve anlaşmazlıkları ele alırken, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostane ilişkileri de vurgulamaktadır. 

 

Keywords

Abstract

In the study, Turkey-Soviet relations between the years 1930-1939 were discussed, and subjects such as İnönü and Saraçoğlu's visits to Moscow, the Montreux Treaty and the Straits Issue were focused on the axis of the Turkish press. In this respect, İnönü's visit to Moscow took place as a result of the friendly continuation of Turkish-Soviet relations and was met with great interest. The purpose of the visit was stated as the construction of economic development according to the needs of the villagers, as Turkey continues to develop within its own reform principles and the country consists mostly of peasants. Saraçoğlu's visit to Moscow increased the tension in Turkish-Soviet relations. During the visit, in a paper submitted by the Soviet representative Molotov, Turkey's actions regarding the Straits issue and the wishes of the Soviet Union were expressed. However, Saraçoğlu was hesitant to take this paper and did not take a step back. The Montreux Treaty and the Straits Issue also played an important role in Turkish-Soviet relations. Turkey wanted to keep the control of the straits and had disagreements with the Soviet Union on this issue. Eventually, however, the status of the straits was determined by the Montreux Convention and remained under the control of Turkey. While the study deals with the tensions and disagreements in Turkey's relations with the Soviet Union, it also emphasizes the friendly relations between the two countries.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics