Yeme Bozuklukları ve Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar: Bir Gözden Geçirme

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:49:41.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 7260-7270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeme bozuklukları, yeme tutumunda ve davranışında çeşitli bozulmaların meydana geldiği, kiloya ilişkin bozulmuş inançlar ve kilonun denetimine yönelik davranışlarla seyreden, kişinin psikolojik, sosyal ve fiziksel işlevlerinde bozulmaya sebep olan ruhsal bozukluklardır. Yeme bozukluklarının kökeninde birden fazla faktör vardır. Ancak bu faktörler çocukluk çağında giderilemeyen ihtiyaçlar noktasında benzerlik gösterir. Yapılan bu çalışmada yeme bozuklukları ile erken dönem uyum bozucu şemalar arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Günümüzde yeme bozuklukları tedavisinde bilişsel-davranışçı terapinin etkinliği kanıtlanmış olsa da kavramsal değerlendirmeler ve terapiler sonucunda elde edilen veriler yetersiz bulunmaktadır. Bu eksikliklerin ışığında, yeme patolojisine uygulanan şema terapinin faydalarına olan ilgi artmaktadır. Mevcut bulgular yeme patolojisinin şema odaklı kavramsallaştırmalarına destek vermekte ve yeme bozukluklarının belirgin uyumsuz şemalarla karakterize olduğunu doğrulamaktadır. Tedavi sonuçları ayrıca şema terapinin çeşitli teknikleri ile karmaşık yeme bozuklukları için umut verici müdahaleler olduğunu göstermektedir. Bu makale ilk olarak yeme bozukluklarını ve şemaları tanımlamış, ardından literatür taraması sonucunda ortaya çıkan sonuçları tartışarak gelecek çalışmalar için bir kılavuz görevi görmesi amaçlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

Eating disorders are mental disorders in which various disruptions occur in eating attitudes and behaviors, which are characterized by distorted beliefs about weight and behaviors aimed at controlling weight, and which cause impairment in the psychological, social and physical functions of the person. There are multiple factors at the root of eating disorders. However, these factors are similar in terms of unsatisfied needs in childhood. In this study, it was aimed to examine the relationship between eating disorders and early maladaptive schemas. Today, although the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in the treatment of eating disorders has been proven, the data obtained as a result of conceptual evaluations and therapies are insufficient. In light of these shortcomings, interest in the benefits of schema therapy applied to eating pathology is increasing. The current findings lend support to schema-focused conceptualizations of eating pathology and confirm that eating disorders are characterized by prominent maladaptive schemas. Treatment outcomes also suggest that various techniques of schema therapy are promising interventions for complex eating disorders. This article first defines eating disorders and schemas, then discusses the results of the literature review and aims to serve as a guide for future studies.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics