Kaos Ortamında Yönetim İçin Etkili Karar Verme

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:49:38.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 7253-7259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortak bir amacın gerçekleştirilmesi düşüncesiyle oluşturulan örgütler, açık sistemler olmaları nedeniyle çevrelerinden kolayca etkilenmektedir. Sürekli yaşanan değişimler neticesinde örgütler aynı kalamamakta ve öngörülemez bir hâle gelmektedir. Bu anlamda günümüzdeki yöneticilerin örgütün çevresel faktörlerine daha fazla odaklanması gerekmektedir. Dış ortamdan kolayca etkilenebilen örgütlerin bulundukları çevreye uyum sağlayabilmesi, değişen koşullara uygun kararlar verebilmeleriyle ilişkilidir. Koşulların aynı kalması durumunda karar verme eyleminin çok daha kolay olması ve zamanla otomatik hâle gelmesi beklenebilir. Fakat koşullar çoğunlukla değişkenlik hâlinde bulunduğu için karar verme aşamasında duruma uygun hareket etmek oldukça zorlaşmaktadır. Bu nedenle yöneticilerin yapmakla yükümlü olduğu işlerin başında gelen karar verme, hem yönetimin kalbi hem de yöneticinin en asli görevidir. Bu çalışmada, yönetimde karar vermenin taşıdığı önem kaos teorisi ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Ayrıca örgütlerin öngörülemeyen yapılar olması nedeniyle karar vermenin zorlaştığına, yöneticilerin karar verirken örgütün çevresinin değişkenliğini göz önünde bulundurmasına ve değişen durumlara göre farklı kararlar vermesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda, kaos ortamındaki söz konusu zorlukları aşmak için yöneticilerin karar verme becerilerini geliştirmeleri ve alınan kararların uygulanması için liderlik özellikleri sergilemeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Keywords

Abstract

Organizations that are created to realize a common goal can easily be influenced from their environments due to their nature as open systems. Organization cannot stay the same and become unpredictable due to continuous changes. In this sense, today's managers should focus more on environmental factors of the organization. The ability of organizations that are open to external influences to adapt to their environment is related to their capability for making decisions in line with changing conditions. Decision making is expected to be easier and become automatic over time if conditions remain the same. Yet as the conditions are often variable, it turns out to be more challenging to act accordingly at the decision-making phase. For this reason, decision making, one of the top responsibilities of managers, is the heart of management and an essential task of the manager. In this study, the significance of decision making was discussed with reference to the chaos theory. In addition, it was pointed out that decision making is complicated by the unpredictable nature of organizations and managers should take into consideration the variability of the organization's environment in the decision-making process and make different decisions depending on the changing conditions. In this context, it was concluded that managers should improve their decision-making skills and exhibit leadership qualities for the implementation of decisions in order to overcome the challenges of a chaotic environment.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics