Göç ve Suç İlişkisi Çerçevesinde Suç Korkusunun Toplumsal Etkileri

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:49:36.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 7244-7252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada göç olgusunun suç faktörü ile ilişkisi, literatür taraması yapılarak ele alınmış ve bu ilişki bağlamında suç korkusunun toplumsal etkileri açıklanmıştır. Çalışmada göç ve suç ilişki ile birlikte suç korkusuna ilişkin kuramlar ve yayınlanmış bilimsel çalışmalar taranmış, birbirleri arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Literatür tarandığında göç olgusunun suç faktörü ile ilişkisi, suç oranlarından bağımsız olarak toplumda oluşan göçmenlere karşı olumsuz algıların ön planda olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmalardan bu olumsuz yargıların toplumda korku, güvensizlik, endişe hallerini arttırdığı, artan toplumsal kaygıların suç korkusuna yol açtığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu olguların birbirleriyle olan ilişkilerinin suç korkusunun toplumsal düzeydeki etkileşimlerine nasıl yansıdığı ortaya konulmuştur.

 

Keywords

Abstract

In this study, the relationship between the phenomenon of migration and the crime factor is discussed by making a literature review and the social effects of fear of crime are explained in the context of this relationship. In the study, theories and published scientific studies on the relationship between migration and crime and fear of crime were scanned, and the relationship between each other was revealed. When the literature was scanned, it was concluded that the relationship between the phenomenon of migration and the crime factor, regardless of crime rates, negative perceptions against immigrants in the society are at the forefront. It has been concluded from the studies that these negative judgments increase the state of fear, insecurity and anxiety in the society, and that increasing social concerns lead to fear of crime. It has been revealed how the relations of these cases with each other are reflected in the interactions of fear of crime at the social level.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics