Toplumsal Cinsiyet Bakımından İş Yaşamında Kadınları Yönelik Mobbing'in Sosyolojik İncelemesi

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 13:58:29.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 7473-7481
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern hayatın önemli sorunlarından biri olan Mobbing kavramı, toplumsal boyutun farklı pek çok alanında var olmaktadır. Zamanımızın birçoğunu geçirdiğimiz, sosyal ve toplumsal ilişkilerin öncelikte olduğu çalışma hayatında çok fazla karşılaştığımız bir terim olmuştur. Toplumsal bağlamda ve iş hayatının tüm alanlarında kişilere zarar verici yan etkilerinin tespit edildiği Mobbing kavramı önem kazanmaktadır. Ayrıca iş hayatında kadınlara karşı tutum ve davranış, çalışma koşulları, ücret, terfi, işe alınma ve işten çıkarılma gibi birçok faktör psikolojik taciz (mobbing) kavramıyla birlikte kendisini göstermektedir. Bu olumsuzluklar nedeniyle kadınların çalışma hayatında gerçek anlamda ötekileştirilip, eşit olmayan davranış ve tutumlara maruz kalıp kalmadığına ilişkin tespitlerin yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada toplumsal cinsiyet bakımından kadınların çalışma hayatlarında karşılaştıkları Mobbingi sosyolojik bir perspektifle incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 170 numaralı hattını arayanların verilerini ve SSCI veri tabanlarında bulunan birbirinden farklı 14 makalenin araştırma sonuçlarının çeşitli yönlerden ele alınıp saha olarak belirlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

The concept of mobbing, which is one of the important problems of modern life, exists in many different areas of the social dimension. It has been a term that we have encountered a lot in working life, where we spend a lot of our time, where social and social relations are a priority. The concept of mobbing, in which harmful side effects of mobbing are detected in social context and in all areas of business life, is gaining importance. In addition, many factors such as attitude and behavior towards women in business life, working conditions, wages, promotion, recruitment and dismissal manifest themselves together with the concept of psychological harassment (mobbing). Due to these disadvantages, it is necessary to make determinations about whether women are really marginalized in working life and exposed to unequal behaviors and attitudes. Therefore, in this study, it is aimed to examine the mobbing that women encounter in their working lives in terms of gender from a sociological perspective. For this purpose, the research, the data of those who called the 170 line of the Ministry of Labor and Social Security and the results of the research of 14 different articles in the SSCI databases were considered from various aspects and determined as a field.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics