Tolstoy’un Dini Değerler Ekseninde Toplumsal Birlik Arayışı

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 13:57:56.0
Language : Türkçe
Konu : Edebiyat
Number of pages: 7465-7472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale, Tolstoy’un Dini Değerler Ekseninde Toplumsal Birlik Arayışı Tolstoy’un dönüm noktası sürecinde manevi arayışlarını ve çözüm önerilerini incelemektedir. Yazarın, dünya görüşü felsefi, dini ve toplumsal barış üçgeninde şekillenmiştir. Bu araştırmada, yazara ait Dönüm Noktası Yılları birinci plana koyularak farklı zamanlarda ve farklı sebeplerle yazdığı yazılar, tuttuğu günlükler incelenerek dünya görüşü ve gelecek beklentileri üzerine ait çözüm önerileri ortaya konmuştur. Tolstoy, dünyanın bütün büyük dinlerini, bu dinlerin en önemli akımlarını incelemiş ve bütün dinlerin temelde aynı değerleri yaydığı kanaatine varmıştır. Dinler arasındaki farkın detaylardan ve merasim tarafından kaynaklandığı çıkarımını yapmaktadır. Yeryüzünde yaşayan herkes için dini değerler ekseninde birlik ve beraberlik içinde olmaktan öte, bu yönde ilerleyen sürecin durdurulamayacağı ve geri çevrilemeyeceği fikrinin sonraki nesillere aktarması bakımından önem arz etmektedir.

 

Keywords

Abstract

The article, Tolstoy's Search for Social Unity on the Axis of Religious Values, examines his spiritual searches and solution proposals in his turning point process. The author's worldview is shaped by the triangle of philosophical, religious, and social peace. In this research, by putting the Turning Point Years of the author on the first plan, the articles he wrote at different times and for different reasons, and the diaries he kept were examined, and solution proposals on his worldview and future expectations were put forward. Tolstoy examined all the major religions of the world and the most important currents of these religions and came to the conclusion that all religions basically spread the same values. He deduces that the difference between religions is due to details and ceremony. It is important for everyone living on earth to convey the idea that the process progressing in this direction cannot be stopped and reversed, rather than being in unity and solidarity on the axis of religious values, to the next generations.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics