Seyahat, Turizm ve Rekreasyon İlişkisinde Kuşakların Etkisi: Literatür İncelemesi

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 13:57:54.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 7455-7464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen teknoloji ile birlikte artan boş zamanlar sonucunda, modern yaşamda rekreasyonun önemi giderek artmıştır. Rekreasyon faaliyetlerine katılım, temelde insanların tatil gereksinimlerinden doğmaktadır. Yapılan bu araştırmalara göre, insanlar seyahat edeceği destinasyonları belirli amaçlar, ihtiyaç ve istekler doğrultusunda seçmekte ve bu seçimler farklı motivasyon unsurlarından kaynaklanmaktadır. Araştırmanın odak noktası olan kuşaklar ve her kuşağa özgü farklılıkların çalışma ortamını ve seçimleri etkilediği belirtilirken ancak rekreasyon ortamlarındaki kuşak farklılıklarına dair araştırılmaya pek rastlanmamıştır. Bu nedenle her kuşağın kendine ait öncelik ve değerlerle yaşamını devam ettireceği öngörüsü ile farklı kuşakta yer alan bireylerin rekreasyonel faaliyetlerde tercih farklılıklarının seyahat, turizm ve rekreasyon ilişkisinde oldukça önemlidir. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı seyahat, turizm ve rekreasyon ilişkisinde kuşakların etkisinin ilgili alanyazın kapsamında incelenerek çıkarım yapılmasıdır.

 

Keywords

Abstract

The significance of leisure activities in contemporary society has progressively amplified due to the advancement of technology, which has led to an increase in available free time. The engagement in leisure pursuits primarily stems from individuals' desire for vacation and leisure. The findings of these studies indicate that individuals make decisions regarding their travel destinations based on specific objectives, requirements, and preferences, which are influenced by a variety of motivational factors. Although extant literature acknowledges the impact of generational disparities on the workplace and decision-making processes, scant attention has been paid to the examination of the effects of generational differences on recreational settings. Hence, it is imperative to acknowledge that every generation possesses distinctive priorities and values, thereby rendering the preference variations of individuals across generations in recreational pursuits crucial in the context of travel, tourism, and recreation. The objective of this study is to draw conclusions by analyzing the impact of generational differences on the correlation between travel, tourism, and recreation, as outlined in the pertinent literature.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics