Türkiye'de Çok Kültürlü Eğitim: Anasınıfı Öğretmenlerinin Farklı Kültürlere Sahip Öğrencilerle Çalışırken Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:48:28.0
Language : İngilizce
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 7147-7152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin farklı kültürlere sahip öğrencileri öğretirken karşılaştıkları sorunları incelemektir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çalışan 20 anaokulu öğretmenini (17 kadın ve üç erkek) içermektedir. Veriler beş demografik soru ve altı açıklama sorusu olan soru listesi ile toplanmıştır. Bu sorular, öğretmenlerin çok kültürlü eğitim hakkındaki akademik geçmişine, şu anda sahip oldukları sorunlara ve bu tür sorunları çözme önerilerine odaklanmıştır. Sonuçlar, Türkiye'deki öğretmen adaylarının farklı kültürleri, farklı diller, dinler ve uluslar olarak tanımladıklarını göstermektedir. Öğrencileriyle ortak bir dil konuştukları ve aynı dine mensup oldukları için de herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını iddia etmişlerdir. Öte yandan, öğretmen adaylarının çoğunluğu Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çok kültürlü eğitim hakkında düzenlenen bir seminer tavsiye ederken, azınlığı üniversitelerin çok-kültürlü eğitim hakkında bir ders içermesi gerektiğini öne sürmüştür. Ebeveynlerle ilgili karşılaştıkları sorunlar için okul müdürlüklerinin öğretmenler ve velileri kaynaştırmak adına toplantılar tasarlamalarını önermişlerdir.

 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the problems that teachers face while they are teaching the students coming from different cultural backgrounds. This study depicts 20 kindergarten teachers (17 females and three males) who were working in various parts of Turkey. Data was collected by questionnaire had five demographic questions and six explanation questions. These questions focused on teachers’ academic background about multicultural education, problems that they currently have, and recommendations to solve these kinds of issues. Results indicate that in-service teachers in Turkey defined different cultures as having different languages, religions, and nations. Thus, they claimed that they do not face any problems because they are speaking a common language with their students and belong to the same religion. On the other hand, while the majority of in-service teachers recommended a seminar organized by the Ministry of Education about multicultural education minority of them suggested universities should include a class about multicultural education. For the problems related to parents, they recommended school districts to design meetings for integrating teachers and parents.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics