Osmanlı'da İlköğretim ve İlköğretimin Modernleşmesi

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:53:02.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 7036-7046
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı Osmanlı'da ilköğretim ve ilköğretimin modernleşmesinin gelişimini araştırmaktır. Araştırmada literatür taraması kapsamında elde edilen kaynaklar doğrultusunda çalışma yapılmıştır. Araştırmada literatür taraması ile sınırlıdır. Ortaçağ’da ergen ve yetişkinlerin bir arada kalmak suretiyle öğrenim görmeleri, toplumsal hayatta ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak değişim göstermeye başlamıştır. İktisadi alanda, tarımda ve sanayide ortaya çıkan gelişmeler, orta sınıfın gelişmesi, aile ve toplumsal rollerin değişime uğraması, çocuklara yönelik hastalıkların azalışa geçmesi vb. nedenler ile 6-12 yaş aralığındaki çocuklar gelişimlerine göre kademelendirilmiş ve salt olarak kendilerine hizmet vermekle yükümlü okullara devam etmeleri yönündeki uygulamalar hayata geçirilmiştir. 
Merkezi yönetim, Tanzimâtla başlayan reform hareketini düzenleyen, karar veren ve Batıyla koalisyon içeresinde bir konumdadır. Modernleşme tezinin bizzat kendisi olduğu kadar Türkiye’de modernleşme serüveni üzerinde yazmak da bir metodoloji meselesidir. Ancak modernleşme ister sadece Batılılaşma anlamında kullanılsın, ister farklı boyutları da içersin çok parametreli bir değişkendir. Bu değişkenlerden biri olan eğitim konusunda, Tanzimat’ın 170. yılına yaklaşırken Osmanlı yenileşme hareketleriyle ilgili yapılan çalışmalarda hep ikinci planda bırakılmıştır. 

 

Keywords

Abstract

The aim of the research is to investigate the development of primary education and the modernization of primary education in the Ottoman Empire. In the research, the study was carried out in line with the sources obtained within the scope of the literature review. The research is limited to the literature review. In the Middle Ages, the education of adolescents and adults by staying together began to change in parallel with the developments in social life. Developments in the economic field, agriculture and industry, the development of the middle class, the change in family and social roles, the decrease in diseases for children, etc. For these reasons, children between the ages of 6 and 12 were graded according to their development, and practices were implemented to enable them to attend schools that are solely responsible for serving them.

The central government is in a position that organizes and decides the reform movement that started with the Tanzimat and is in a coalition with the West. It is a matter of methodology to write on the modernization adventure in Turkey as well as the modernization thesis itself. However, modernization is a multi-parameter variable, whether it is used only in the sense of Westernization or it includes different dimensions. Education, which is one of these variables, has always been left in the background in the studies on the Ottoman reform movements as we approached the 170th year of the Tanzimat.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics