Endüstri 4.0 Ve Internet Of Thıngs Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:52:35.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim Bilişim Sistemleri
Number of pages: 6957-6961
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Endüstri 4.0 ve onun yapıtaşlarından biri olan Nesnelerin İnterneti kavramları üzerine açıklamalarda bulunulmuştur. Günümüz teknolojisi ve otomasyon çalışmalarına varılmasını sağlamış olan endüstriyel gelişmelerin tarihsel süreci anlatılmıştır. Öncelikle Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan endüstri (sanayi) devrimleri ve hatta sanayi dalgaları olarak nitelendirilen gelişmelerin yanında, Endüstri 4.0’ın hazırlanması sürecinden bahsedilmiştir. Endüstri devrimlerinin üretim ve ulaşım sektörlerine etkilerinin yanında kentleşme, insan hakları, sınıfsal problemlere de değinilmiştir. Endüstri 4.0’ın temel çalışma prensibi açıklanmış, çalışma alanları hakkında örnekler verilmiştir. Bu bilgiler ışığında modern insanın gelecekte hangi gelişmelerle karşılaşabileceğine dair varsayımlarda bulunulmuştur. Aynı zamanda Endüstri 4.0’ın avantajlarına ve dezavantajlarına dikkat çekilmiştir.

 

Keywords

Abstract

In this study, explanations were made on the concepts of Industry 4.0 and the Internet of Things, one of its building blocks of Industry 4.0. The historical process of industrial developments, which has led to today's technology and automation studies, is explained. Firstly, besides the developments described as industrial reolutions an deven industrial waves that form the basis of Industry 4.0, the process of prepaing Industry4.0 has been mentioned. In addition to the effects of industrial revolutions on production and transpotation sectors, urbanization, human rights, and class problems are also mentioned. The basic working principle of Industry 4.0 has been explained and examples of working areas have been given. In the light of this information, assumptions have been made about what developments modern humans may encounter in the future.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics