Okul Öncesi Öğretmenlerinin Gösterilerle İlgili Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:52:16.0
Language : Türkçe
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 6936-6945
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi dönem çocuklarının gerçekleştirdikleri gösterilere öğretmenlerin görüş ve düşüncelerini incelemektir. Doğumdan itibaren ilkokula dönemine dek geçen okul öncesi dönem, çocukların çevrelerinden gelen etkilere en açık oldukları dönem olarak bilinmektedir. Fiziksel açıdan gelişim sürecinin hızlı ve öğrenme kapasitesinin yüksek olmasından ziyade, sevgi ve ilgiye de en fazla gereksinim bu dönem içerisinde duyulmaktadır. Okul öncesi dönem, yaşam boyunca devam edecek alışkanlık, beceri ve bilgilerin temelinin atılmış olduğu, ayrıca çocukların ilerleyen dönemlerdeki duygusal ve sosyal gelişimlerine ve öğrenme hayatlarına katkıda bulunacak süreçleri barındıran önemli ve kritik bir dönemdir. Çocukların dünyaya geldiği günden itibaren eğitim hayatı başlamaktadır. Aileyle başlamakta olan eğitim, okul öncesi eğitim kurum ve kuruluşlarında aile ile iş birliği içerisinde devam ettirilmektedir.

 

 

Keywords

Abstract

The preschool period, which lasts from birth to the primary school period, is known as the period when children are most open to the influences from their environment. Rather than the fact that the physical development process is fast and the learning capacity is high, the greatest need for love and attention is felt during this period. The main purpose of this research is to examine the opinions and thoughts of teachers about the demonstrations performed by preschool children. The preschool period is an important and critical period in which the foundation of habits, skills and knowledge that will continue throughout life is laid, as well as processes that will contribute to children's emotional and social development and learning lives in the future. Educational life begins from the day children are born. The education that starts with the family continues in pre-school educational institutions and organizations.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics