Örgütsel Politika Algısı ile Örgütsel Yabancılaşma ve Mesleki Yabancılaşma İlişkisi: Kişi-Meslek Uyumu Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:51:46.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 6885-6896
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alan yazın incelendiğinde; örgütsel politika algısı ile örgütsel yabancılaşma ve mesleki yabancılaşma ya da örgütsel yabancılaşma ve mesleki yabancılaşma ile kişi-meslek uyumu arasındaki ilişkiler incelenmekle birlikte; bu değişkenlerin bir arada yer aldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma kapsamında; kişilerin ve örgütlerin beklentileri kapsamında önemli işleve sahip olan örgütsel politika, örgütsel yabancılaşma ve mesleki yabancılaşma arasındaki ilişkide kişi-meslek uyumunun etkisi ve örgütsel politika algısı ile mesleki yabancılaşma arasındaki ilişkide örgütsel yabancılaşmanın aracılık etkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında 547 anket değerlendirilmiş olup; çalışma sonuçlarına göre, örgütsel politika algısının örgütsel yabancılaşma (β=0.447, p<0.01) ve mesleki yabancılaşma (β=0.154, p<0.01) üzerinde anlamlı ve kişi-meslek uyumunun örgütsel yabancılaşma (β=0.719, p<0.01) ve mesleki yabancılaşma(β=0.735, p<0.01 üzerinde) anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, örgütsel politika algısı ile örgütsel yabancılaşma ve mesleki yabancılaşma arasındaki ilişkide kişi-meslek uyumunun düzenleyicilik etkisi olmadığı; ayrıca örgütsel yabancılaşma ile mesleki yabancılaşma arasındaki ilişkide de kişi-meslek uyumunun düzenleyicilik etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, örgütsel yabancılaşmanın örgütsel politika algısı ile mesleki yabancılaşma arasındaki ilişkiye (β =0,2555, P<0,01) aracılık ettiği tespit edilmiştir. Analiz kapsamında son olarak örgütsel politika algısının örgütsel yabancılaşma aracılığıyla mesleki yabancılaşma üzerindeki etkisinde kişi-meslek uyumunun düzenleyici etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

When the literature is examined; although the relations between perception of organizational politics and organizational alienation and occupational alienation or organizational alienation and occupational alienation with person-occupation fit are examined; no study has been found in which these variables coexist. In this study, the effect of person-occupation fit in the relationship between perception of organizational politics and organizational alienation and occupational alienation, which has an important function within the scope of expectations of individuals and organizations, and the mediating effect of organizational alienation in the relationship between perception of organizational politics and occupational alienation were examined. Within the scope of the research, 547 questionnaires were evaluated. According to the results of the study, perception of organizational politics was significant on organizational alienation (β=0.447, p<0.01) and occupational alienation (β=0.154, p<0.01), and person-occupation fit was significant on organizational alienation (β=0.719, p<0.01) and occupational alienation (on β=0.735, p<0.01) was found to have a significant effect. On the other hand, the relationship between perception of organizational politics and organizational alienation and occupational alienation was not found to be a regulatory effect of person-occupation fit. In addition, it has been determined that the relationship between organizational alienation and occupational alienation is not a regulatory effect of person-occupation fit. However, it was determined that organizational alienation mediated the relationship between perception of organizational politics and occupational alienation (β = 0.2555, P<0.01). Finally, within the scope of the analysis, it was determined that person-occupation fit did not have a moderating effect on the effect of organizational policy perception on occupational alienation through organizational alienation.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics