Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi

Author:

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:28:36.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimler
Number of pages: 6795-6811
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerler, insanın yaşam seviyesini ve hayata olan bakış açısını belirleyen unsurlardır. İnsanlar tarafından benimsenen değerler, kişilik ve karakter gelişiminde büyük öneme sahiptir. Manevi ve ahlaki ilkelerin, kültürel kimlik sahibi olmanın değerler ile sıkı bir ilişkisi vardır. Değerler eğitiminin her yaş grubuna hitap ettiğini söyleyebiliriz. Ancak küçük yaşta verilecek olan bu tür bir eğitim, hayatı boyunca değerlerine sahip çıkan bireyler yetişmesinde etkili olacaktır. Bu minvalde “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak bir çalışması olarak yürürlüğe konulmuştur. Proje, saha çalışmalarında pilot çalışma niteliğinde Zonguldak ilinde gerçekleşme fırsatı bulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait gençlik merkezi, lokasyon açısından kendisine en yakın olan bir okul ile eşleşmiş ve velilerin izni ile öğrenciler projeye dâhil edilmiştir. Çalışmamızda 7 öğrenci velisi ve 6 öğretici ile mülakat gerçekleştirilerek projenin değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmamız, projeye katılan aile ve öğrencilerin ilgisi, projenin işlevselliği, projede karşılaşılan sorunlar ve projenin gelişimine yönelik öneriler hakkında öğretici ve öğrenci velilerinin düşüncelerini kapsamaktadır. Elde edilen bulgular neticesinde, proje, maddiyat ve personel eksikliği gibi altyapı sorunlarına karşın katılımcılar tarafından işlevsel bulunmuştur ve projenin uzun süreli olmasının yanı sıra bütün illeri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Ethics ​​are the elements that determine a person's level of life and his perspective on life. Values ​​adopted by people are of great importance in personality and character development. Spiritual and moral principles, the establishment of a cultural identity, all these attributes have a close relationship with ethics. We can say that the education of ethics ​​ appeals to all age groups. However,  an education given at a young age, will be effective in raising individuals who protect their values ​​throughout their lives. In this respect, the “I am aware of environment, I stand by my values” Project is supported by the Presidency of Religious Affairs, the Ministry of Youth and Sports and the Republic of Turkey. It was put into effect as a joint work of the Ministry of National Education. The project had the opportunity to be realized in the province of Zonguldak as a pilot study in the field studies. The youth center belonging to the Presidency of Religious Affairs was matched with a school closest to it in terms of location and students were included in the project with the permission of the parents. In our study, the project was evaluated by interviewing 7 students' parents and 6 instructors. Our study includes the opinions of the teachers and students' parents about the interest of the families and students participating in the project, the functionality of the project, the problems encountered in the project and suggestions for the development of the project. As a result of the findings, the project was found to be functional by the participants despite infrastructure problems such as lack of material and personnel, and it was concluded that the project should be extended to cover all provinces as well as being long-term.

 

Keywords