Ağıt Uğur Uludağ’ın Eserlerinde Kullandığı Semboller Ve Renkler Açısından İncelenerek Çözümlenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 13:57:28.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 7443-7454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat mağara duvarlarından başlayarak insanoğlunun, hayat serüveni içinde inanç, korku, istek gibi çeşitli duygu ve düşüncelerini anlattığı önemli bir iletişim aracıdır. Bizlere çok sayıda eser bırakan bu insanlar yorum kapılarını hep açık bırakmışlardır. Öyle ki tarih hala neden yapıldığı bilinmeyen sanat eserleriyle doludur. Aslında insanlar görsel anlamda geleceğe, kalıcı işler bırakmayı hedeflerken bu hedefi sözlü anlatım yollarından olan mitolojilerle de süslemişlerdir. Her toplumun kendine özgü bir mitolojisi mevcuttur. Bu mitolojik masal ve hikayeleri, insanlar tarafından anlatılmaya başladıkları andan itibaren günümüze kadar gelmiştir. Yüzyıllar içerisinde de mitoloji ve sanat iç içe geçmiş sanat mitolojiden, mitoloji sanattan beslenmiştir. Mitolojilerde anlatıla gelinen olağanüstü pek çok olayın kahramanları da çeşitli şekillerde sanatçıların eserlerinde görselleştirilmiş olan bir süreçte günümüze kadar gelmiştir. Bu sayede mitoloji ve sanat, yüzyıllar boyunca sayısız medeniyetin kültürünü de inşa ederek ev sahipliğine de soyunmuştur. Bu makalede Ağıt Uğur ULUDAĞ’ IN başarılı bir şekilde resmettiği altı eseri incelenerek analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analiz ve yorumlamalarda sanatçının kullandığı mitolojik unsurlar renkler sanat ve mitoloji kapsamında değerlendirilerek açıklanmıştır. Ağıt Uğur ULUDAĞ’ IN eserleri bağlamında yapılan araştırmada nitel araştırma türlerinden görüşme ve doküman analizi kullanılarak literatür taraması yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Starting from cave walls art and became an important communication tool within the adventures of life telling people’s various emotions and thoughts, such as feares,beliefs,wishes.These people, who left us many art works, left the doors of interpretation open. For this reason, history is still full of works of visual that are unknown why they were made. People sometimes aimed to leave permanent works for the future with painting, and sometimes the decorated this goal with mythologies, which are oral narratives.

Every society has its own mythology. These mythological stories have survived to the present day since the first day people began to tell these stories. Over the centuries, art and mythology have been intertwined and art has been fed from mythology, and mythology has been fed from art. The heroes of many extraordinary events described in mythologies have also been visualized in these works in various ways, and thus this process has survived to the present day. Thus, mythology and art have been the cradle of countless civilizations and cultures over the centuries. In this article, six works of Ağıt Uğur ULUDAĞ, which he successfully portrayed, were analyzed and interpreted. In the analysis and interpretations, the mythological elements and colors used by the artist were evaluated and explained within the scope of art and mythology. In the research conducted in the context of Agıt Ugur ULUDAG's works, literature review was carried out by using interviews and document analysis from qualitative research types.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics