Sözlü Tarih

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:49:56.0
Language : Türkçe
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 6824-6829
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihi yazmaya yeni bir bakış açısı olarak görülen sözlü tarih aslında çokta yeni değildir. Fakat bir sistem ve bir düzen haline gelmesi yakın zamanda olmuştur. Bu araştırma da sözlü tarih hakkında genel bir bilgi edinilecektir. Araştırmamda makale ve tezler okunmuş buradaki bilgiler bir araya getirilmiş ortaya daha anlaşılır bir konu çıkmıştır. Dünyada ve Türkiye’deki sözlü tarih araştırmaları hakkında bilgilerde bu araştırmada yer almaktadır. Sözlü tarih olduğu söylenmeyen birçok durum, olay çok öncelerden sözlü tarihti. Çünkü bunlar nesilden nesile anlatılan gelenek görenek, insan deneyimleri ve insanların hayatlarındaki görmüş olduğu, yaşamış olduğu şeyler aslında sözlü tarihin ta kendisi idi. Tarihi olaylara tanıklık etmiş veya olayların içinde yaşamış kişilerin anlattıklarına yer verilmesi ile oluşan bir tarih yazıcılığıdır. Bu tarih yazıcılığında yakın geçmişe tanıklık eden kişilerin verdikleri bilgi aslından bilgi ve belgelere dayalı tarih anlayışından pek de aşağı kalır bir tarafı yoktur. Sözlü tarihte sadece kişilerin vermiş olduğu bilgiler değil aynı zamanda sözlü kaynak olarak kabul edilen fıkralar hikayeler atasözleri destanlar menkıbelerde vardır. Sözcü tarihte kişilerin vermiş olduğu bilgiler sesli kayıt altına alınarak oluşturulmaktadır. Yine sözlü tarih kişilerin anıları veya daha doğrusu hafızalarında olan bilgileri hatıralarını çıkarma süreci de diyebiliriz. Bu yeni gibi görünen tarih yazıcılığı aslında eskilere dayandığını daha önce belirtmiştik bu sistemli hale gelen tarih yazıcılığı Dünyada ve Türkiye'de ne zaman sistemli hale geldiğini bu yazımızda da değinmiş olacağız. Tabii sözlü tarihin belli bir aşamaları kuralları var. Ön bir çalışma var. Bunlar yapıldığı zaman sözlü tarih yeni bir tarih yazıcılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözlü tarih yazıcılığına bazı eleştiriler getirilmiş ayrıca bazı sınırlılıklarına değinilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Oral history, which is seen as a new perspective on history writing, is not actually so new but it was only recently that it became a system and an order. In this research, general information about oral history will be obtained. In my research, articles and thesis were read, the information was brought together and a more understandable subject emerged. Information about oral history studies in the world and in Turkey is also included in this research. Many situations and events that are not said to be oral history used to be oral history because these were the traditions, customs, human experiences that were told from generation to generation and what people saw and lived through in their lives were actually oral history itself. It is a historiography that consists of telling the stories of people who have witnessed or lived through historical events. The information given by the people who witnessed the recent past in this historiography is actually not inferior to the understanding of history based on information and documents. In oral history, there are not only information given by people, but also jokes, stories, proverbs, epics which are accepted as oral sources. In oral history, the information given by people is recorded by voice recording. Again, we can say that oral history is the process of extracting the memories of people or rather the information in their memories. We have mentioned before that this historiography, which seems to be new, actually dates back to ancient times. In this article, we will also mention when this systematic historiography became systematic in the world and in Turkey. Surely, oral history has certain stages and rules.There is a preliminary study. When these are done, oral history emerges as a new historiography. Some criticisms have been brought to oral historiography and some of its limitations have been mentioned.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics