17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Kitap Süsleme Sanatında Dört Çiçek: Lale, Gül, Karanfil ve Sümbül Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:26:50.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 6463-6486
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın konusunu Osmanlı kitap sanatında kullanılmış olan çiçek motifleri oluşturmaktadır. Çalışmanın amacını, 17 ve 18. yüzyıl Osmanlı kitap sanatlarında kullanılmış olan çiçek motiflerinin incelenmesi, örnekleri ile birlikte sunulması ve Osmanlı kitap süsleme sanatında çiçek resimlerinin öneminin ortaya konulması oluşturmaktadır. Osmanlı kitap sanatına olan ilginin arttırılması ve yaygınlaştırılması, Türk kültürünün paylaşımı ve kaybolmaması için oldukça önemlidir. Her kültürde sembolik anlamları bakımından farklılık gösteren ve her çeşit güzelliği ifade eden çiçek, Osmanlı döneminde kültürel ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Belgesel tarama tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada; yurtiçi ve yurtdışı müzelerdeki çevrim içi katalog bölümlerinden yararlanılmış, sözlük, tez, makale, kitap ve dergilere ulaşılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda; Osmanlı kitap süsleme sanatında çiçek resimleri incelenerek, Osmanlı kitap süsleme sanatında sıklıkla kullanılan lale, gül, karanfil ve sümbül yer almıştır

 

Keywords

Abstract

The subject of this study is the flower motifs used in Turkish art. The aim of the study is to examine the flower motifs used in Turkish arts and present them with their examples. Increasing and disseminating the interest in Turkish art is actually very important for sharing and not losing Turkish culture. In this context, it is aimed to reveal the importance of flower paintings in Turkish decorative art with this study. The sub-objectives of the study are; Examining the flower paintings in Turkish ornament art, discovering the 'solid' art that enables the spread and development of flower paintings in Turkish decorative art, and revealing the use of flower paintings in the art of book decoration, where flower paintings are frequently used.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics