Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Dijital İçerik Yönetiminin Marka Güveni ve Marka Tercihindeki Rolü: Sosyal Medya Kullanıcılarına Yönelik Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:56:45.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 5944-5951
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital iletişim teknolojilerinin gelişimi ve tüketicilerin bu teknolojilere olan ilgisinin her geçen gün artması işletmelerin marka iletişimi stratejilerinde devrimsel bir değişime neden olarak farklı iş ve görevlerde yeni araç ve yöntemlerden yararlanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu araç ve yöntemlerden birisi olan dijital içerik yönetimi, marka-tüketici ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde tüketicilerin markalara karşı olumlu davranışlar geliştirmesinde kayda değer bir öneme sahiptir. Günümüzde gerek uygulama gereksete teoride dijital içerik yönetimine olan ilgi artmakla birlikte bu içeriğin tüketici katılımı üzerindeki etkinliği konusunda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma ile dijital içerik yönetiminin marka güveni ve marka tercihi üzerindeki etkilerini araştırarak literatüre katkı sağlanması amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında hazırlanan çevrimiçi anket formu kolayda örneklem tekniği ile belirlenmiş sosyal medya kullanıcısı olan 406 e-ticaret müşterilerinden oluşmakta olup, elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları aracılığıyla analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

The development of digital communication technologies and the increasing interest of consumers in these technologies cause a revolutionary change in brand communication strategies and make it necessary for them to benefit from new tools and methods in different jobs and tasks. Digital content management, which is one of these tools and methods, has a significant importance in developing and maintaining brand-consumer relations and for consumers to develop positive behaviors towards brands.  Nowadays, although interest in digital content management is increasing, both in practice and in theory, there are limited studies on the effectiveness of this content on consumer engagement. Therefore, with this study, it is aimed to contribute to the literature by investigating the effects of digital content management on brand trust and brand preference. The online survey form prepared within the scope of the research consists of 406 e-commerce customers who are social media users determined by the convenience sampling technique, and the data obtained were analyzed through SPSS and AMOS programs.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics