Ahılı Köyü Geleneksel Tuzlu Testi Yapımının Günümüzdeki Durumu Ve Su Analizleri

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:54:52.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 5906-5911
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırıkkale İl’in de yer alan önemli bir Türkmen köyü olan Ahılı, Ahiliğin etkisinin büyük oranda görüldüğü bir yerleşim yeridir. Ahılı köyü çanak-çömlek özellikle de testi yapımıyla ön plana çıkmış 16. yüzyıl arşiv kayıtlarında bu şekilde yer almış önemli bir merkezdir. Bahsi geçen köyde günümüzde hala az da olsa üretim yapılmasına rağmen “tuzlu testi” adı verilen testi çeşidinin geçmişte önemli bir yeri olduğu öğrenilmiştir. Ahılı Köyü’ nde yapılan yüz yüze görüşmelerle tuzlu testi ve üretim geleneği incelenmiştir. Yöre haklının özellikle yaşlı bireylerin normal testi kullanmak yerine özellikle tuzlu testi kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Burada ikamet eden bireylerden tuzlu testinin suyu canlı tuttuğu ve bu yüzden daha çok kullandıkları öğrenilmiştir. Bu çalışmada; tuzlu testi geleneği, kullanılan araç-gereçler, üretim aşamaları fotoğraflarla belgelenerek ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca tuzlu testi örnekleri Kırıkkale Üniversitesi KÜBTUAM’ da (Kırıkkale Üniversitesi/ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi) su analizlerine tabi tutulmuş sonuçları da araştırmada yer almıştır.

 

Keywords

Abstract

Ahılı, an important Turkmen village in Kırıkkale Province, is a settlement where the influence of the Ahi community has been substantially considered. The Ahılı village is an important center that stands out with the pottery makinng, especially jugs, and has been mentioned as such, in the archival records of the 16th Century. Although there has still been a small amount of production in the mentioned village today, it has been ascertained that the type of jug called "salt jug" had an important role in the past. The salt jug and tradition of pruduction have been examined by face-to-face interviews conducted in Ahılı Village. It has been determined that the local people, especially elderly persons, prefer to use the salt jug instead of using the normal jug.It has been ascertained from the persons residing here, that the salt jug  keeps the water fresh and therefore they mainly use it. In this study, the tradition of the salt jug, the tools and equipment applied, and the stages of production were documented with photographs and described in detail. In addition, salt jug  samples had been subjected to water analysis at Kırıkkale University KÜBTUAM (Kırıkkale University / Scientific and Technological Research Application and Research Center) and the results were also included in the study.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics