Aile İçi Şiddetın (Lise) Öğrencisinin Akademik Başarısı Üzerındeki Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-03 14:25:20.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5686-5695
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, aile içi şiddet görme durumlarının, lise öğrencilerinin akademik başarısı  üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi yapılırken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu olarak İzmir ili Karşıyaka ilçesindeki lise öğrencileridir. Görüşme yapılan kişi sayısı  10’dir. 
Araştırma sonuçlarına göre; Şiddeti öğrencilerin, kaba kuvvet yani  fiziksel olarak algıladıkları, aile içinde istenmeyen bir davranış gösterdiklerinde öğrencilerin çoğunluğunun cezalandırıldıkları, öğrencilerin anne ve babalarının birbirine sözel şiddet uyguladıkları, şiddetin kaynağının karşıdakini dinlememek, öfke ve sevgisizlik olduğu, en çok annelerinden şiddet gördükleri ve aile içi şiddetin akademik başarıya olumsuz olarak etkileyerek, öğrencilerin ders çalışmasını ve sınavlarını olumsuz etkilediği görülmektedir.

 

 

 

 

Keywords

Abstract

This study was conducted to examine the effect of domestic violence on the academic achievement of high school students. Qualitative research methods were used in the research. Content analysis technique was used while analyzing data in the research. The study group of the research is high school students in İzmir province Karşıyaka district. The number of people interviewed is 10.

According to the research results; Violence is perceived by students as brute force, that is, physically, most of the students are punished when they show an undesirable behavior in the family, students' parents use verbal violence against each other, the source of violence is not listening to the other person, anger and lovelessness, violence from their mothers most, and domestic violence It is seen that it has a negative effect on students' study and exams.

 

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics