Öğrenme Ortamlarında Tasarım ve Öğretmen Motivasyonu İlişkisi

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5260-5269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmiş araştırmalar, sınıfların fiziksel düzenlemesinin öğrenme için önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Sınıflar, öğrencilere ve öğretmenlere yenilikçi öğretim etkinliklerini barındıracak ve olumlu öğrenme etkileşimlerini kolaylaştıracak bir ortam sağlayabilir. Sınıfların tasarımı ve plan biçimleri, öğretmenleri ve onların öğretim etkinliklerine ilişkin kararlarını farklı şekilde etkileyebilir. Öte yandan, öğretmenlerin sınıflardaki rolü ve tutumları ve motivasyon stratejileri aracılığıyla öğrencilerle etkileşimi, genel öğretme-öğrenme sürecinde çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle, bu tanımlayıcı ilişkisel çalışma, öğretmenlerin mevcut sınıf düzenlemeleri, fiziksel mekana yönelik sınıf tasarım tercihleri ve öğretmenlerin motivasyon stratejileri aracılığı üzerinden ele alınan öğrenme stilleri arasındaki ilişkileri araştırmaktadır.  Bu çalışma özellikle, sınıflardaki öğrenciler arasındaki etkileşimi vurgulayan ve teşvik eden işbirlikli öğrenmeye ve öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenenler olmaları için öğrenme deneyimleri üzerinde düşünmeye teşvik ederek öz-değerlendirmelerini geliştirmeyi amaçlayan üretken öğrenmeye odaklanmaktadır.  Çalışmanın sonuçları, bu öğrenme stilleri ile öğretmenlerin sınıf düzenlemeleri (öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli sınıflar) ve  öğretmenlerin sınıf tasarım tercihleri (genişletilebilir ve L şeklindeki sınıf tasarımlarının varyasyonları) arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir; ve işbirlikçi ve üretken öğrenme stilleriyle istatistiksek olarak ilişkili olduğu bulunan sınıf tasarımlarının türleri hakkında kanıta dayalı bilgiler sağlar.  Bu çalışmanın sonuçları, farklı öğrenme stillerinin mimarlık ve tasarımla desteklendiği daha iyi öğrenme ortamları yaratmayı amaçlayan tasarımcılara, okul yöneticilerine ve eğitimcilere fayda sağlayacak sonuçlar sunar.

Keywords

Abstract

Previous studies show that the physical layout of classrooms affects learning. Classrooms can create an environment that enables creative teaching and positive student-teacher interactions. The design of a classroom can impact a teacher's instructional methods, while the teacher's behavior and motivational tactics play a crucial role in overall education. This descriptive correlational study examines the relationship between a teacher's current classroom setup, their desired design, and the learning styles they use, including cooperative and generative learning. The study found a significant connection between these learning styles and both the teacher-centered and student-center classrooms and the expandable and L-shape designs. These findings provide evidence for creating classrooms that support different learning styles through architecture and design and can aid designers, school administrators, and educators.

Keywords