Destinasyonlarda Paylaşım Ekonomisi: Munirent, ShareHub, ShareNL Projelerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5255-5259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Paylaşım ekonomisi, kıt kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlayan, paylaşım temelli bir iş modelidir. Kullanım alanı giderek artan bu iş modeli, yerel yönetimlerin de dikkatini çekmeye başlamış, turistik destinasyonlarda paylaşım temelli projelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, turistik destinasyonlarda ortaya çıkmış Munirent, ShareHub ve ShareNL projelerini basitce inceledik. Paylaşılan şehirler ağının gelişme potansiyelini gördük. Amacımız, farkındalık yaratarak benzer uygulamaların turizm potansiyeli yüksek destinasyonlarda ortaya çıkmasını sağlamak ve alanyazına katkı sağlamaktır.

Keywords

Abstract

The sharing economy is a sharing-based business model that enables the use of scarce resources more efficiently and sustainably. This business model, which is increasingly used, has started to attract local governments' attention and led to the emergence of sharing-based projects in touristic destinations. In this study, we have examined the Munirent, ShareHub, and ShareNL projects that have emerged in tourist destinations. We saw the potential for the development of the shared city network. We aim to raise awareness, ensure that similar applications emerge in destinations with high tourism potential, and contribute to the literature.

Keywords