Cemal Tollu’ nun ‘Kore Savaşçıları’ İsimli Tablosunun Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:56:31.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 5019-5030
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

25 Haziran 1950 tarihinde başlayarak 3 yıl boyunca süren Kore Savaşı Türkiye Cumhuriyeti’nin askeri birliklerini yolladığı ilk sınır ötesi harekattır. Türkiye’nin NATO’ya üye olma isteği, Avrupa ülkelerinin liderliğini üstlenen ABD ile iyi ilişkiler yürütmesi ve komünizme karşı cephe alan kapitalist düzenin bir parçası olarak sınırlarını Sovyetlere karşı koruma politikası bu kararın önemli sebeplerindendir. Bakanlar Kurulu, 25 Temmuz 1950’deki toplantı kararı ile Güney Kore’ye ilk seferde 4 bin 500 asker olmak üzere 3 yıl içinde toplamda 21 bin 212 asker göndermiştir. Birleşmiş Milletlerin emrine asker gönderme kararı Türk kamuoyunda çoğunlukla olumlu bir hava yaratmış, Türk Askerinin Kore Savaşı’nda gösterdiği kahramanlık ve cesaret toplumsal ve kültürel bellekte önemli bir yer edinmiştir. Savaşın ilk yıllarında propaganda faaliyetleri doğrultusunda sinema filmleri üretilmiş, kültürel faaliyetler alanında savaşın etkisi günümüze kadar sürmüştür. Bu doğrultuda, resim sanatı tarihimizin önemli isimlerinden Cemal Tollu’nun 1973 tarihli Kore Savaşçıları tablosunun analizi, toplumsal ve kültürel belleğe mâl olmuş olgunun güncel seyri ile bağı açısından önem arz etmektedir. Kore Savaşı’ndan 20 yıl sonra üretilen Kore Savaşçıları, hamâsetten arınmış anlatısıyla özgün bir konumda yer alırken, işlevsel anlatının zaman içindeki dönüşümü açısından da incelenmeye değer bir tablodur. Makale, Kore Savaşı’nın politik arka planı ve tarihi çerçevesinde, Cemal Tollu’nun Kore Savaşçıları eserini, son 70 yılın kültürel ve sanatsal örneklerinin de paralelinde, içerik ve biçim açısından analiz etmektedir.

 

Keywords

Abstract

The Korean War, which started on June 25, 1950 and lasted for 3 years, was the first cross-border operation in which the Republic of Türkiye sent its military units. Turkey's desire to become a member of NATO, its good relations with the United States, which assumes the leadership of European countries, and its policy of protecting its borders against the Soviets as part of the capitalist order that confronts communism are among the important reasons for this decision. A total of 21,212 soldiers were sent to South Korea in 3 years, including 4,500 soldiers at the first dispatch wtih the decision of the cabinet on July 25, 1950. The decision to send troops to the command of the United Nations created a mostly positive atmosphere in the Turkish public opinion, and the heroism and courage of the Turkish soldiers in the Korean War gained an important place in social and cultural memory. In the first years of the war, cinema films were produced in line with propaganda activities, and the effect of the war in the field of cultural activities continued until today. In this respect, the analysis of Cemal Tollu's 1973 painting Warriors in Korea is important in terms of its connection with the current course of the phenomenon that has cost social and cultural memory. The Warriors in Korea, produced 20 years after the Korean War, is a painting worth examining in terms of the transformation of the functional narrative over time while occupying an original position with its narrative free from heroism. Within the framework of the political background and history of the Korean War, the article analyzes Cemal Tollu's Warriors in Korea in terms of content and form, in parallel with the cultural and artistic examples of the last 70 years.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics