III Selim Devrindeki Reform Hareketleri Ve Istanbul Halkına Etkileri

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5226-5236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti beylikten devlet haline, devletten ise imparatorluğa dönüşürken sürekli olarak bir ilerleme kaydederek güçlü bir devlet teşkilatına sahip olmuştur. Fakat 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bazı iç ve dış sorunlar nedeniyle İmparatorluk gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bu zayıflama dönemi içerisinde tahta oturan hükümdarlar bu durumu düzeltmek için birtakım reformlar yapmışsalar da bu reformlar sadece kendi dönemleri ile sınırlı kaldığı için başarılı olamamışlardır. Önceki hükümdarlardan farklı olarak 1789 yılında tahta oturan Sultan Selim III sorunun esas kaynağını yeniçeri ocağında görmüş ve bu konuda adımlar atmıştır. İlk olarak yeniçeri ocağını yeniden disiplin altına almaya çalışmış fakat başarılı olamayınca yeni bir ordu kurarak (Nizam’ı Cedid) bu orduyu Avrupa standartlarına göre eğitmeye başlamıştır. Fakat III Selim’in kurmuş olduğu bu yeni ordu giyim kuşam yönünden Avrupa askerlerine benzediği için Ulema ve halk tarafından hoş karşılanmamıştır. Halkın hoşnutsuzluğunu dikkate almayan III Selim daha sonra reformlar karşısında yeniçerilerin isyan etmesi üzerin kurmuş olduğu bu yeni orduyu dağıtmak zorunda kalmıştır. Bu makalede III Selim’in yapmış olduğu reformların İstanbul halkı üzerindeki etkisi ve halkın reformlara bakış açısı incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

While the Ottoman Empire was transforming from principality to state and from state to empire, it had a strong state organization by making continuous progress. However, due to some internal and external problems that emerged at the end of the 18th century, the Empire began to lose its power. During this weakening period, the enthroned monarchs made some reforms to correct this situation, but these reforms were not successful because they were limited to their own periods. Unlike the previous rulers, Sultan Selim III, who ascended the throne in 1789, saw the main source of the problem in the janissary corps and took steps in this regard. First, he tried to discipline the janissary corps again, but when he was unsuccessful, he established a new army (Nizam'ı Cedid) and started to train this army according to European standards. However, this new army, founded by Selim III, was not welcomed by the Ulema and the public, as it resembled European soldiers in terms of clothing. Ignoring the discontent of the people, on the revolt of the Janissaries against the reforms Selim III had to disband this new army, which he had built. In this article, the effect of the reforms made by Selim III on the people of Istanbul and the people's perspective on the reforms were tried to be examined

Keywords