TMS 12 Gelir Vergileri Standardı ile İlgili Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:50:15.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 4850-4854
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin ticari sınırlarının kalkması ile birlikte işletmelerin finansal tablolarının herkes tarafından anlaşılabilir olması ihtiyacı doğmuştur. Ortak bir finansal raporlama dili oluşturmak amacı ile uluslararası muhasebe standartları doğmuş ve birçok ülkede uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde de bu standartlar Türkiye Muhasebe Standartları adı altında gerekli düzenlemeler ve kurallar ile yayınlanmıştır. 

Standartlardan birisi olan 12 no’lu Gelir Vergileri Standardı, 2006 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir ve kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. TMS 12 Gelir Vergileri Standardı ile ilgili ülkemizde de birçok yayın yapılmıştır. Bu çalışmada ülkemizde bu konuda yayınlanmış olan Türkçe tezler ve makaleler incelenmiş ve bir içerik analizi yapılmıştır. Analiz 30 tane tez ve 44 tane makale ile yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

With the removal of the commercial borders of the countries, the need for the financial statements of the enterprises to be understandable by everyone has arisen. In order to create a common financial reporting language, international accounting standards were born and put into practice in many countries. In our country, these standards have been published with the necessary regulations and rules under the name of Turkish Accounting Standards.

TAS 12 Income Tax Standard, which is one of the standards, entered into force after being published in the Official Gazette in 2006 and includes regulations regarding taxes calculated on corporate income. Many publications have been made in our country regarding TAS 12 Income Tax Standard. In this study, Turkish theses and articles published on this subject in our country were examined and a content analysis was made. The analysis was made with 30 theses and 44 articles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics