1964 Manyas Depreminin Yansımaları ve Etkileri

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:11:51.0
Language : Türkçe
Konu : Tarih
Number of pages: 4400-4405
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye coğrafyasında birçok aktif fay hattı bulunmaktadır. Bu sebeple eskiçağdan günümüze kadar Türkiye’de çok sayıda deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin önemli bir kısmını ciddi hasarlara ve kayıplara neden olan büyük depremler oluşturmaktadır. 6 Ekim 1964 tarihinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki Manyas depremi de Türkiye’deki şiddetli depremler arasında kabul edilmektedir. Manyas depremi, Türkiye’nin batısında geniş bir sahayı etkilemiştir. Depremin büyüklüğü ve şiddetine oranla can kaybı çok fazla olmamasına rağmen maddi açıdan ciddi kayıplar yaşanmıştır. Manyas depreminin yansımaları ve etkilerinin konu edinildiği çalışmada bu afet sonrasındaki yardım faaliyetleri ve alınan tedbirler ile neticeleri de tetkik edilmeye gayret edilmiş ve bu çerçevede bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

There are many active fault lines in the geography of Türkiye. For this reason, many earthquakes have occurred in Türkiye from ancient times to the present day. A significant part of these earthquakes are large earthquakes that cause serious damage and losses. The 7.0 magnitude Manyas earthquake that occurred on October 6, 1964 is also considered one of the severe earthquakes in Türkiye. The Manyas earthquake affected a large area in the west of Türkiye. Although the loss of life was not very high compared to the magnitude and severity of the earthquake, serious financial losses were experienced. In this study, which focuses on the repercussions and effects of the Manyas earthquake, the post-disaster relief activities, the measures taken and the results has been also tried to be examined and an evaluation has been tried to be made within this framework.

Keywords


 • 1. Akşam, 8 Ekim 1964.

 • 2. Arşlantaş, N. (2013). “Zelzele”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (44), 227-231, İstanbul.

 • 3. Bikçe, M. (2015). “Türkiye’de Hasara ve Can Kaybına Neden Olan Deprem Listesi (1900-2014)”, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14-16 Ekim 2015, DEÜ, İzmir.

 • 5. Cumhuriyet, 7 Ekim 1964.

 • 6. Cumhuriyet, 8 Ekim 1964.

 • 7. Cumhuriyet, 9 Ekim 1964

 • 9. Doğancı, K. (2019). “Hellespontos ve Çevresini Etkileyen Depremler (MÖ 3000-MS 6. YY)”, History Studies, 11(2), 535-555.

 • 10. Erentöz, C. ve Krutman F. (1964). “1964 Yılı Manyas Depremi Üzerine Rapor”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 63(63), 1-5.

 • 11. Satılmış, S. (2020). "Balıkesir ve Çevresinin Tarihsel Depremleri (1850-1900)” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 40, 531-547.

 • 12. Sezer, L.İ. (2003). “Marmara Bölgesi’nde Deprem Aktivitesi ve Riski”, Ege Coğrafya Dergisi, 12(1), 29-38.

 • 13. Son Havadis, 7 Ekim 1964.

 • 14. Son Havadis, 8 Ekim 1964.

 • 17. Şenol, C. (2020). “Türkiye’de Depremlerin Yerleşme ve Demografik Yapı Üzerindeki Etkileri (1927-2020)”, USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2(4), 620-644.

 • 18. Tercüman, 7 Ekim 1964.

 • 19. Tercüman, 8 Ekim 1964.

                                                                                                    
 • Article Statistics