İlkokul Öğrenci Ailelerinin Çocuklarına Eğitsel Destekleri

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4682-4693
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okullar yer aldıkları çevre ile etkileşim içerisindedir. Bulundukları çevreleri etkiler ve etkilenirler. Bu sebeple okulların varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için uygun bir çevreye sahip olması gereklidir. Okul ile aileler arasındaki uygun bir iletişim, sağlıklı bir çevrenin oluşmasının önkoşulu arasında sayılabilir.

Başarının gelmesi için ailenin okulla ilişki kurması, okulla işbirliği yapması, eğitim sürecinin içerisinde yer alması ve okula destek vermesi gereklidir.

Öğrencilerin okulda geçirdiği zamanın daha verimli olması için ailenin desteğine ihtiyacı vardır. Çocuğun iyi bir şekilde gelişmesi için iyi bir aile ortamı gereklidir. Öğrencilere okulun vermek istediği davranış ve bilgiyi tek başına vermesi imkânı yoktur. Amaçlarımızın istenilen davranışa dönüşebilmesi ailenin katkısı ile doğru orantılıdır. Çalışmamız, anne ve babanın öğrenciye destek vermesinin başarı üzerindeki etkisini görmek için yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Schools interact with the environment in which they are located. They affect and are affected by their environment. For this reason, it is necessary for schools to have a suitable environment in order to continue their existence in a healthy way. An appropriate communication between the school and the families can be counted among the prerequisites for the formation of a healthy environment.

In order to achieve success, it is necessary for the family to establish a relationship with the school, cooperate with the school, take part in the education process and support the school.

In order for students to spend their time at school more productively, they need the support of the family. A good family environment is necessary for the child's good development. It is not possible to give students the behavior and knowledge that the school wants to impart on its own. The transformation of our goals into the desired behavior is directly proportional to the contribution of the family. Our study was conducted to see the effect of parents' support for students on success.

Keywords