Psikolojik Danışmanların Gözünden Uzaktan Eğitim Sürecinde Psikolojik Hizmetler

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4609-4619
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19 pandemisi bireylerin günlük yaşamında ve okul hayatında yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirdi. Okullarda verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillenmekte ve yapılacak olan çalışmalar bu ihtiyaçlara göre planlanmaktadır. Eğitimin uzaktan bir şekilde planlandığı pandemi sürecinde okullarda görevli psikolojik danışmanlar da çalışmalarını online olarak yeniden düzenleme ihtiyacı duydular. Bu araştırmada amaç okullarda görevli psikolojik danışmanların pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri düzenlemeler, yaptıkları çalışmalar ve bu çalışmaların etkililiğiyle ilgili görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Farklı eğitim kademelerinde görevli 28 (7=erkek, 21=kadın) psikolojik danışman ile yarı yapılandırılmış form uygulandı. Yapılan nitel görüşmelerin tematik analizi sonucunda dört ana tema belirlendi: “Öğrencilerin Desteğe İhtiyaç Duydukları Konular”, “Avantajlar”, “Karşılaşılan Zorluklar” ve “Öğrenciye Ulaşmada Kullanılan Yöntemler”. Elde edilen bulgular çerçevesinde psikolojik yardım hizmeti sunan profesyonellere pratik öneriler sunuldu.

Keywords

Abstract

The COVID-19 pandemic has required new arrangements to be made in the daily life and school life of individuals. Guidance and psychological counseling services provided in schools are shaped according to the needs of the school and students, and the studies to be carried out are planned according to these needs. During the pandemic, when education was planned remotely,  counselors at schools also needed to reorganize their work online. The aim of this study is to reveal the opinions of school counselors about the arrangements they made during the pandemic process, the studies they carried out and the effectiveness of these studies. A semi-structured form was applied with 28 (7=male, 21=female) counselors working at different education levels. As a result of the thematic analysis of the qualitative interviews, four main themes were determined: "The Issues Students Need Support About", "Advantages", "Challenges Encountered" and "Methods Used in Reaching Students". Within the framework of the findings obtained, practical suggestions were presented to professionals providing psychological assistance services.

Keywords