Üretim Etkinliği Kapsamında Sanatçı Ve Sanatın Yapabilirliği

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:01:13.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 4196-4202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat yapıtlarıyla karşılaşıldığında, çoğu kez olağan bir nesne gibi görülen yapıt, yaratıcı emeğin sonucudur. Tablo, fotoğraf, film, kitap, heykel vb. gibi üretilen eserler güzeli canlandırma yetisinin ürünüdür. Yaşanılır, iyi, güzel bir dünya yaratma uğraşısı, sanatçının vazgeçilmezidir. Uğraşısı, güçlüklere ve baskılara karşı direnci, barışçı, daha güzel bir dünya yaratma isteğidir. Sanat yapıtları, üstün yetenek ürünleridir. Yaratısı ile sanatçı, kendini aşmaya çalışırken, yapıtının gelecekte de beğeniyle izleneceğini bilir. Üretimini, yapıtına özgü düşünce ve duygu dünyasını kurarak geliştirip sonuca varır. Karşılaşacağı tepkiler, teknik sorunları aşmasında göstereceği tavır, liderlik, eserini izleyenlerde hayranlık uyandırır.

Üretim etkinliğinde sanatçı, öğrenilmiş, öğretilmiş geleneksel yapılara karşı daha iyiyi ve güzeli ararken, yapıtına özgü yeni keşifler sunar. İzleyenler, yeteneğinin ürettiği yapıtta buluştuğunu görür. Yaratıcılık; bilgi, birikim, yetenek ister. Yeni bilgileri içeren yapıt, yöntem, tarz örnek oluşturur. Üretilen her yapıt, üretme eylemi kapsamındaki zorluklara karşın, başarıyı amaçlar. Başarılı olma, gelişimi ve değişimi de kapsar.

Sanat yapıtları, yargılama ve eleştirme eylemiyle kusursuzluğu, kalıcılığı yaşama katar. Yapıtların sıradan nesnelere değer katması, güzelin evrenselliğe ulaşmasında değerdir. Yaşanılan dünyanın duyarlılıkla kavranmasında sanatın işlevi tartışılamaz. Bazen bir fotoğraf, film, tablo gibi sanat etkinlikleri, zor olanı kolayca kitlelere anlatabilir. Bir fotoğraf karesi, insanlığı harekete geçirebilir, savaşlara, açlığa, yoksulluğa karşı toplumlarda duyarlılık yaratır. Sanatçı ve izleyenler arasındaki bağ ve özdeşlik, olağanüstü duygu dünyasına kattığı değerler, sanatın yapabilirliğinin göstergesidir.    

Keywords

Abstract

When faced with works of art, the work, which is often seen as a normal object, is the result of creative effort. Painting, photograph, film, book, sculpture, etc. The works produced like this are the product of the ability to revive the beautiful. The effort to create a livable, good and beautiful world is indispensable for the artist. His work is his resistance to difficulties and oppression, his desire to create a peaceful, more beautiful world. Works of art are products of superior talent. While the artist tries to surpass himself with his creation, he knows that his work will be watched with admiration in the future. He develops his production by establishing the world of thought and emotion specific to his work and reaches the conclusion. The reactions he will encounter, his attitude and leadership in overcoming technical problems arouse admiration in the audience.

In the production activity, the artist presents new discoveries specific to his work while searching for the better and the beautiful against learned and taught traditional structures. The audience sees that his talent meets in the work he produces. Creativity; It requires knowledge, experience and talent. The work, method, style that contains new information creates an example. Every work produced aims at success, despite the difficulties within the scope of the act of producing. Success includes growth and change.

Works of art bring perfection and permanence to life with the act of judging and criticizing. The fact that works add value to ordinary objects is a value for beauty to reach universality. The function of art in understanding the lived world with sensitivity cannot be discussed. Sometimes art activities such as a photograph, film, painting can easily explain the difficult to the masses. A photo frame can activate humanity and creates sensitivity in societies against wars, hunger and poverty. The bond and identity between the artist and the audience, the values ​​it adds to the world of extraordinary emotion, are the indicators of the ability of art.

Keywords


 • 1. Bachtin, M. (1984). “Söz Estetiği Üstüne’’ (Der. ve Çev. Aziz Çalışlar), Estetik Yazıları, ss. 56-84. Varlık

 • 2. Berger, J. (2005). Görme Biçimleri (Çev. Yurdanur Salman), 11. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul.

 • 3. Brecht, B. (1981). Epik Tiyatro (Çev. Kamuran Şipal), 2. Baskı, Say Kitap Pazarlama, İstanbul.

 • 4. Camus, A. (1991). Denemeler (Çev. Sabahattin Eyuboğlu, Vedat Günyol), 7. Baskı, Say Yayınları, İstanbul.

 • 5. Çalışlar, A. (1984). “Estetiksel Göstergenin Niteliği” (Der. Ve Çev. Aziz Çalışlar). Estetik Yazıları ss. 17-55, Varlık Yayınları, İstanbul.

 • 6. Çapan, C. (1982). Değişen Tiyatro, Adam Yayınları, İstanbul.

 • 7. Doğan, M.H. (1975). 100 Soruda Estetik, Estetik Yayınları, İstanbul.

 • 8. Ergun, D. (1974). 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

 • 9. Eyüboğlu,İ.Z. (1991). Nıetzche Eylem Ödevi, Broy Yayınları, İstanbul.

 • 10. Fischer, E. (1995). Sanatın Gerekliliği (Çev. Cevat Çapan), 8. Baskı, Payel Yayınevi, İstanbul.

 • 11. Hançerlioğlu, O. (1979). Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar ve Akımlar, Cilt 6 (S-T), Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • 12. İdil, A.M. (1983). Gerçeklik ve Roman, Dayanışma Yayınları, Ankara.

 • 13. İnce, Ö. (1991). Söz ve Yazı, Telos Yayıncılık, İstanbul.

 • 14. Lenoir, B. (2005). Sanat Yapıtı (Çev. Aykut Derman), 4. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • 15. Lunaçarski, A.V. (1982). Sanat ve Edebiyat Üzerine (Çev. Kevser Kavala), Adam Yayınları, İstanbul.

 • 16. May, R. (2007). Yaratma Cesaret (Çev. Alper Oysal), 1. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul.

 • 17. Özön, N. (1972). 100 Soruda Sinema Sanatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

 • 18. Ranciere, J. (2015). Özgürleşen Seyirci (Çev. E. Burak Şahin),3. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul.

 • 19. Schopenhauer. A. (2017). Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar (Çev. Mustafa Tüzel), 12. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

 • 20. Seghers; A. (1984). Gerçekçiliğin Evrensel Mirası (Çev. Ahmet Cemal), De Yayınevi, İstanbul.

 • 21. Stanislavski; K. (1988). Bir Aktör Hazırlanıyor (Çev. Suat Taşer), Dost Kitabevi, Ankara.

 • 22. Suçkov, Boris. (1982). “Gerçeklik ve Gerçeklik” (Çev. Aziz Çalışlar), Gerçekçiliğin Tarihi, ss, 9-45. Adam

 • 23. Thomson, G. (1984). Şiir Sanatı (Çev. Cevat Çapan), 2. Baskı, Üç Çiçek Yayınevi, İstanbul.

 • 24. Timuçin A. (1992). Düşünce Tarihi, EDS Yayınları, İstanbul.

 • 25. TolstoyL. N. (2019). Sanat Nedir (Çev. Mazlum Beyhan),: İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics