Sağlık İletişiminde Medya Çalışması Olarak Pandemi Sürecinde Koronavirüs (Covid-19) Haberlerinin Analizi: Sağlık Politikaları ve Uygulamaları Açısından Etkileri

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 15:47:00.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 4136-4147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Covid-19’un Türkiye yazılı basınında yer alışı içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, sağlık politikaları ve sağlık iletişimi açısından analiz edilmiştir. 1 Aralık 2019 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında Sağlık, Hastalık, Hastane, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Grip, Bağışıklık, Şehir Hastanesi, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, İlaç,  genel anahtar kelimeleri ile Korona Virüs, Covid-19, Pandemi, Bilim Kurulu ve Salgın spesifik anahtar kelimeler ile tespit edilen Covid-19 ile ilgili olan 18821 gazete haberi uygun çerçeve ve kodlar ile kategorilerine ayrılıp, Politika Kategorisinde yer alan 4952 haber içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Temel istatistik inceleme frekans dağılımı ve yüzdelik oranlar ile yapılmıştır. Bazı değerlerin çapraz karşılaştırmaları yapılarak aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the presence of Covid-19 in the print media was examined by content analysis method and analyzed in terms of health policies and health communication. Searching with general multiple key words; Health, disease, hospital, Minister of health, Ministry of Health, local health authority, flu, City Hospital, Medical Devices and Pharmaceuticals Commision, medicine and spesific key words corono virüs, Covid-19, pandemic, sience board, epidemic 1882 newspaper article was found related to Covid-19 between 1 December 2019 and 31 March 2021. These news divided into categories with appropriate segments and codes and finally 4952 news in the policy category were analyzed with the content analysis method. Statical analysis was made with frequency disribution and percentages. Cross-comparisons was applied to some categories to understand if there was a significant correlation between them.

Keywords


 • 1. Abbasi, J. (2020). The Science of Persuasion Offers Lessons for COVID-19 Prevention. JAMA, 324, 1271– 1272. https://doi.org/DOI: 10.1001 / jama.2020.15139

 • 2. Adiprasetio, J., & Larasati, A. W. (2020). Pandemic crisis in online media: Quantitative framing analysis on detik.com’s coverage of covid-19. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 24(2), 153–170. https://doi.org/10.22146/JSP.56457

 • 3. Aksoy, S. (2021). Covid-19 Pandemisinin Haber Metinlerinde Çerçevelenmesi Üzerine Bir Araştırma. In M. Yılmaz, H. Çiftçi, & M. Doğar (Eds.), Covid-19 sürecinde İletişim ve Medya Çalışmaları (pp. 323–368). İksad Publications.

 • 4. Bradley, E. H., Curry, L. A., & Devers, K. J. (n.d.). Qualitative Data Analysis for Health Services Research: Developing Taxonomy, Themes, and Theory. https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00684.x

 • 5. Burak, B. (2018). Media Dıscourse, Ideology and Print Media in Turkey. E-Journal of New Media, 2(2), 53–57.

 • 6. Chen, Z., & Xu, X. (2021). COVID-19 news reporting and engaging in the age of social media: Comparing Xinhua News Agency and The Paper. Global Media and China, 6(2), 152–170. https://doi.org/10.1177/20594364211017364

 • 7. Cloud, L., Moran-McCabe, K., Platt, E., & Prood, N. (2020). A Chronological Overview of the Federal, State, and Local Response to COVID-19. Ssrn, August, 10–19. http://www.epistemonikos.org/documents/c71f29f483f0dc652b360db542964c3b79c8fe67

 • 8. Davis Kempton, S. (2019). Racialized Reporting: Newspaper Coverage of Hurricane Harvey vs. Hurricane Maria. Environmental Communication. https://doi.org/10.1080/17524032.2019.1680409

 • 9. Ebrahim, S. (2022). The corona chronicles: Framing analysis of online news headlines of the COVID-19 pandemic in Italy, USA and South Africa. Health SA Gesondheid, 27, 1–8. https://doi.org/10.4102/hsag.v27i0.1683

 • 10. Id, Y. X., Chen, A., & Id, A. N. (2021). Conditional transparency : Differentiated news framings of COVID-19 severity in the pre-crisis stage in China. Global Public Health, 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252062

 • 11. Mach, K. J., Salas Reyes, R., Pentz, B., Taylor, J., Costa, C. A., Cruz, S. G., Thomas, K. E., Arnott, J. C., Donald, R., Jagannathan, K., Kirchhoff, C. J., Rosella, L. C., & Klenk, N. (2021). News media coverage of COVID-19 public health and policy information. Humanities and Social Sciences Communications, 8(1), 1–11. https://doi.org/10.1057/s41599-021-00900-z

 • 12. Miller, B. L. (2020). Science Denial and COVID Conspiracy Theories: Potential Neurological Mechanisms and Possible Responses. In JAMA - Journal of the American Medical Association (pp. 2255–2256). American Medical Association. https://doi.org/10.1001/jama.2020.21332

 • 13. Ogbodo, J. N., Onwe, E. C., Chukwu, J., Nwasum, C. J., Nwakpu, E. S., Nwankwo, S. U., Nwamini, S., Elem, S., & Ogbaeja, N. I. (2020b). Communicating health crisis: A content analysis of global media framing of COVID-19. Health Promotion Perspectives, 10(3), 257–269. https://doi.org/10.34172/HPP.2020.40

 • 14. Öztunç, M. (2020). İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Daergisi, 9(56503), 2825–2840.

 • 15. Pan, P. L., & Meng, J. (2016). Media Frames across Stages of Health Crisis: A Crisis Management Approach to News Coverage of Flu Pandemic. Journal of Contingencies and Crisis Management, 24(2), 95–106. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12105

 • 16. Patterson, Chris, Katikireddi, S. V., Wood, K., & Hilton, S. (2015). Representations of minimum unit pricing for alcohol in UK newspapers: A case study of a public health policy debate. Journal of Public Health (United Kingdom), 37(1), 40–49. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdu078

 • 17. Patterson, Christopher. (2020). Using newspaper content analysis to understand media representations of health issues and inform improved health policy advocacy. University of Glasgow.

 • 18. Sezgin, D. (2017). Sağlık İletișiminde Paradigma İhtiyacı: Disiplinlerarası İșbirliğine Çağrı. In Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası (Vol. 70, Issue 3, pp. 127–134). http://www.ankaratipfakultesimecmuasi.net/archives/archive-detail?vid=2329

 • 19. Şirvanlı, T. (2021). COVID-19 Haberlerinde Siyasi Kutuplaşmanın Yansımaları : Hürriyet ve Gazete Pencere Üzerine Bir İnceleme Reflections of Political Polarization in COVID-19 News : A Study on Hürriyet and Gazete Pencere. Selçuk İletişim, 14(2), 1005–1038.

 • 20. UNESCO. (2020). UNESCO Türkiye Millî Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi COVID-19 ve İletişim Raporu. https://www.unesco.org.tr/Pages/1741/110/UNESCO Türkiye Millî Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi COVID-19 ve İletişim Raporu

 • 21. Unruh, L., Allin, S., Marchildon, G., Burke, S., Barry, S., Siersbaek, R., Thomas, S., Rajan, S., Koval, A., Alexander, M., Merkur, S., Webb, E., & Williams, G. A. (2022). Health policy A comparison of 2020 health policy responses to the COVID-19 pandemic in Canada , Ireland , the United Kingdom and the United States of America ✩. Health Policy, 126, 427–437. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2021.06.012

 • 22. Yerlikaya, T. (2021). Pandemi Sürecinde Yabancı Medya Ajanslarının Twitter Paylaşımlarının İçerik Analizi : BBC Türkçe , DW Türkçe ve Independent Türkçe Örnekleri Content Analysis of Foreign Media Agencies ’ Social Media Shares in the Pandemic Process : BBC Turkish , DW Turkis. Erciyes İletişim Dergisi / Journal of Erciyes Communication, 8(1), 87–112.

                                                                                                    
 • Article Statistics