Kaptanıderya Hüsrev Paşa’nın Memurlarından Şaban Ağa’nın Gözüyle 1821 Yunan İsyanı

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4485-4495
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

19.yy.’ın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve toplumsal yaşamına damga vurmuş olaylardan birisi 1821 Yunan isyanıdır. Bu isyan, Filiki Eterya Cemiyeti tarafından örgütlenmiş ve önce Eflak-Boğdan’da çıkarılmış ancak başarılı olamayınca Mora Yarımadası’na taşınmıştır. Burada nüfusun çoğunluk olarak Rum’lardan oluşması isyanın kısa sürede büyümesine ve güçlenmesine neden olmuştur. Avrupalı devletlerin diplomatik baskıları ve isyancılara olan yardımları ise bu meselenin ağırlığını Osmanlı Devleti açısından artırmıştır. Bu isyan hareketi hakkında sonraki yıllarda Türkiye’de birçok eser yazılmasına rağmen isyanı ve isyancıları içerden anlatan eserler yok denecek kadar azdır. Bu çalışma ile isyancılara ve isyana içerden bakılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the events that marked the political and social life of the Ottoman Empire in the first half of the 19th century is the Greek Revolt of 1821. This revolt was organized by the Filiki Eterya Society and was first launched in Wallachia-Boğdan, but was not successful and moved to the Peloponnese. The fact that the population was mostly Greeks here caused the revolt to grow and become stronger in a short time. The diplomatic pressures of the European states and their aid to the rebels increased the weight of this issue for the Ottoman Empire. Although many works were written about this rebellion movement in Turkey in the following years, there are hardly any works that describe the rebellion and the rebels from the inside. With this study, it was tried to look at the rebels and the rebellion from the inside.

Keywords