Eğitsel Yeni Medya Tasarımında Görsel Öge ve İlkeler

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 15:45:38.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 4060-4072
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni medyada, gelenekselin aksine eğitim içeriğine hızlı erişim, zamandan ve mekândan kopukluk, bilgiye kolay ulaşım, kullanıcı odaklılık gibi özellikler öne çıkmaktadır. Yeni medya teknolojisi bilgi teknolojileri ve sanatsal alanda görsel ifade araçlarını genişletmiştir. Yeni medyanın eğitim alanında kullanımıyla eğitsel yeni medya yazılımları günümüz eğitim hayatında sınıf içi ve sınıf dışı ortamlarda eğitim süreçlerinde bire bir rol oynamaktadırlar. Öğrencilerin ders çalışma aktivitelerinde sıklıkla tercih edilen ve bireysel ders çalışmayı da destekleyen eğitsel çoklu ortam yazılımları öğrenci ile doğrudan etkileşim halindedir. Eğitsel yeni medya yazılımlarının kullanıcı ile direkt etkileşim halinde olma durumu onların tasarımları ile ilişkilidir. Eğitsel yeni medya yazılımlarının görsel tasarımları, kullanıcı ile etkileşimi başlatır ve aktivitelerin devamlılığını sağlayan, yazılımların amaçlarını gerçekleştirmesinde rol oynayan önemli bir süreçtir. Bu sebeplerle eğitsel yeni medya tasarımı sürecinde hedef kitle ve etkileşim odaklı, görsel tasarım öğeleri ve ilkeleri gözetilerek tasarım sürecinin gerçekleştirilmesi başarılı ve etkili yazılımların üretilmesini sağlayabilir. Eğitsel yeni medya ortamlarının tasarımında, kullanıcılar ile zengin bir görsel iletişim süreci gerçekleştirebilmesi ve eğitimin daha nitelikli gerçekleştirilebilmesi amacıyla bu süreçte uygulanması gereken görsel tasarım öğe ve ilkelerinin açıklanması bu araştırmanın temel amacını ortaya koymaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Sonuçta; tasarlanan yazılımların birer öğrenme aracı olduğu, eğitsel yeni medya yazılımların tasarımlarının görsel tasarım elemanlarına uygun yaklaşım özelliklerini taşımasının önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

In the area of New Media, contrary to the traditional one, qualities such as quick access to the educational material, freedom of time and place, easy access to the information, user-centeredness become prominent. New media technology has extended the tools of graphic expression. As new media is used in the area of education, educational new media software play an active role in both in-class and out-of-class activities in today’s school and academic life. The educational multimedia software, that are often chosen at studying activities and also self-studies, directly form an interaction with the student. Forming direct interaction with the user of the educational new media software is connected with their designs. The graphic designs of educational new media software start the interaction with the user, and it is an important process which enables the continuity of the activities and makes the software accomplish their purposes. Due to these reasons in the process of educational new media design, materializing the design process, regarding of target group and being interaction-centered and also of graphic elements and principles, can enable to produce successful and effective software. This research’s main aim is to explain necessary graphic elements and principles -in the process of designing educational new media platforms - needed for having a rich graphic communication process with the users and making the education more qualified. In this work, literature review, as a type of qualitative research methodology, has been made. In conclusion, it is highlighted that the designed software are educational tools themselves and it is important for the designs of the educational new media software to have convenient approach to graphic design elements.

Keywords


 • 1. Aisami, R. S. (2014). “Learning styles and visual literacy for learning and performance”, Procedia Social and Behavioral Sciences, (176): 538-545.

 • 2. Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (2001). Multimedia for learning: Methods and development, Allyn & Bacon, Boston.

 • 3. Arıkan, A. (2008). Grafik Tasarımda Görsel Algı, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya.

 • 4. Goodson, L. (2008). “Presentation Readability of Instructional Materials”. (Ed. Margaret Armstrong), Priorities for Evaluating Instructional Materials: Research Update, (s. 43-46). Florida Department of Education, Florida.

 • 5. Ata, A., & Atik, A. (2016). “Alternatif Bir Eğitim-Öğretim Ortamı Olarak Video Paylaşım Siteleri: Üniversitelerdeki Youtube Uygulamaları”, Social Sciences (NWSASOS), 11(4):312-325.

 • 6. Balcı, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötem, Teknik ve İlkeler, Pegem Akademi, Ankara.

 • 7. Becer, E. (2006). İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

 • 8. Becer, E. (2016). Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost Kitapevi, Ankara.

 • 9. Bedir Erişti, S. D. (2018). Yeni Medya ve Görsel İletişim Tasarımı, Pegem, Ankara.

 • 10. Blair-Early, A., & Zender, M. (2008). “User Interface Design Principles for Interaction Design”. Design Issues, Interaction Design Research in Human-ComputerInteraction, Vol. 24, No: 85-107.

 • 11. Bulduk, B. (2015). “Etkileşimli Medya Ve Öğretim Ortamlarında Tasarım Geliştirme Süreci”. Sanat ve Tasarım Dergisi, 0 (16): 47-63.

 • 12. Clark, R. C. & Lyons, C. (2004). Graphics for Learning: Proven Guidelines for Planning, Designing, and Evaluating Visuals in Training Materials, Wiley, San Francisco.

 • 13. Demirci, A. (2014). “Literatür Taraması” . (Ed. Yılmaz Arı, İlhan Kaya), Coğrafya Araştırma Yöntemleri, (s. 73-109). Coğrafyacılar Derneği. Balıkesir.

 • 14. Erişti, S. D. (2014). “Çoklu Ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım”.(Ed. Ö. Özgür Dursun; H. Ferhan. Odabaşı), Çoklu Ortam Tasarımı, 98-121, Pegem Akademi, Ankara.

 • 15. Erişti, S. D. (2017). Yeni Medya ve Görsel İletişim Tasarımı, Pegem Akademi, Ankara.

 • 16. Erişti, S. D., İzmirli, O. S., İzmirli, S., Firat, M., & Haseski, H. I. (2010). “An Evaluation of Instructional Website Designs from the Perspective of Visual Perception Theories: A Study on Scale Development”. Contemporary Educational Technology, 1(4): 348-366.

 • 17. Erişti, S. D.; Uluuysal, B., & Dindar, M. (2013). “Görsel Algı Kuramlarına Dayalı Etkileşimli Bir Öğretim Ortamı Tasarımı ve Ortama İlişkin Öğrenci Görüşleri”. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1): 47-66.

 • 18. Evans, P. & Thomas, M. A. (2013). Exploring The Elements Of Design, Cengage Learning, NY.

 • 19. Gordon, I. E. (2004). Theories Of Visual Perception, Psychology Press, New York.

 • 20. Gregorg, R.; Harris, J., Heard, P., & Rose, D. (1995). The Artful Eye, Oxford University Press, United Kingdom.

 • 21. Hirsh-Pasek; K., Zosh, J. M., Golinkoff, R. M., Gray, J. H., Robb, M. B., & Kaufman, J. (2015). “Putting Education in “Educational” Apps: Lessons From the Science of Learning”. Psychological Science in the Public Interest, 16(1): 3-34.

 • 22. Ippolito, J.; Blais, J., Smith, O. F., Evans, S., & Stormer, N. (2009). “New Criteria for New Media”. Leonardo, 42(1): 71-75.

 • 23. Joseph A. Gatto, A. W. (2011). Exploring Visual Design: The Elements and Principles, Davis Publications, Worcester.

 • 24. Kaptan, A. Y. & Kaptan, S. (2005). “Ders Kitaplarındaki Tasarım Sorunları ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(19): 59-66.

 • 25. Karimi, S. (2016). “Do learners’ characteristics matter? An exploration of mobile-learning adoption in self- directed learning”. Computers in Human Behavior, 63: 769-776.

 • 26. Kuba, R.; Rahimi, S., Smith, G., Shute, V., & Dai, C.‐P. (2021). “Using the First Principles of Instruction and Multimedia Learning Principles To Design And Develop In‐Game Learning Support Videos”. Association for Educational Communications and Technology, 69(6): 1201–1220.

 • 27. Kurtçu, F. (2017). “Üç Boyutlu Kinetik Tipografi”. Sanat ve Tasarım Dergisi, (20):185-207.

 • 28. Kuzu, A. (2014). “Çoklu Ortam Uygulamalarının Kuramsal Temelleri”. (Ed. Ö. Özgür Dursun; H. Ferhan. Odabaşı), Çoklu Ortam Tasarımı, (s. 2-35), Pegem Akademi, Ankara.

 • 29. Leach, A. M. (2017). “Digital Media Production to Support Literacy For Secondary Students with Diverse Learning Abilities”. The National Association for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education, 9(2): 30-34.

 • 30. Lei, W.; Wenwen, Y. & Guoxiang, Z. (2019). “The Application of Art Design based on New Media”. 2019 International Conference on Arts (ICAMEI), 2019, (Ed. Dr. Jian Gao), Guangdong University of Technology, 1122-1126, China.

 • 31. Lidwell, W.; Holden, K. & Butler, J. (2010). Universal Principles of Design, Revised and Updated: 125 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, Increase Appeal, Make Better Design Decisions, Rockport Publishers, USA.

 • 32. Lin, T.-B.; Li, J.-Y., Deng, F. & Lee, L. (2013). “Understanding New Media Literacy: An Explorative Theoretical Framework”. Journal of Educational Technology & Society, 16(4): 160-170.

 • 33. Liu, M., Horton, L., Olmanson, J. & Toprac, P. (2011). “A Study Of Learning And Enriched Environment For Middle School Science”. Educational Technology Research And Development, Special Issue on Motivation and New Media, 59(2): 249-265.

 • 34. Lohr, L. L. (2008). Creating Graphics For Learning And Performance: Lessons In Visual Literacy, Pearson Education, Inc., New Jersey.

 • 35. Looi, C.-K.; Seow, P., Zhang, B., So, H.-J., Chen, W. & Wong, L.-H. (2010). “Leveraging Mobile Technology for Sustainable Seamless Learning: A Research Agenda”. British Journal of Educational Technology, 41(2): 154-169.

 • 36. Lynch, P. J., & Horton, S. (2016). Web Style Guide, Foundations of User Experience Design, Yale University Press, London.

 • 37. Mohanty, A., Alam, A., Sarkar, R., & Chaudhury, S. (2021). “Design and Development of Digital Game- Based Learning Software for Incorporation into School Syllabus and Curriculum Transaction”. Design Engineering, 8: 4864-4900.

 • 38. Naranjo-Bock, C. (2019). Effective Use of Typography in Applications for Children. UX Matters. https://www.uxmatters.com/mt/archives/2011/06/effective-use-of-typography-in-applications-for-children-3.php adresinden elde edildi.

 • 39. Nielsen, J. (2000). Designing Web Usability, New Riders Press, USA.

 • 40. Oxman, R. (2006). “Theory and Design In The First Digital Age”. Design Studies The Interdisciplinary Journal of Design Research, 27(3): 229-265.

 • 41. Pektaş, H. (2012). “Türkiye’deki Gazetelerin Web Sitelerinin Tipografik Açıdan İncelenmesi”. JAMMO, 5(18):

 • 42. Rogers, P. L. (2002). Designing Instruction For Technology-Enhanced Learning, Idea Group Publishing, London.

 • 43. Sakman, S. (2020). “Animasyon Teknikleriyle Çoklu Ortam Öğrenme Materyallerinin Zenginleştirilmesi”. Fine Arts, 15(2): 116-126.

 • 44. Sherin, A. (2012). Design Element: Color Fundamentals, Rockport Publishers, Massachusetts, USA.

 • 45. Shneiderman, B., & Plaisant, C. (2004). Designing The User Interface: Strategies For Effective Human- Computer Interaction, USA: Addison Wesley.

 • 46. Sweller, J. & Sweller S. (2006). “Natural Information Processing Systems”. Evolotionary Psychology, 4(1): 434-458).

 • 47. Taylor, A. (2011). Design Essentials For The Motion Media Artist, Elsevier Inc., Oxford, UK.

 • 48. Taylor, J.; Sharples, M., O'Mlley, C. & Waycott, G. V. (2006). “Toward a Task Model For Mobile Learning: A Dialectical Approach”. International Journal of Learning Technology, 2(2/3): 138-158.

 • 49. Togas, P. V.; Naharia, O., Manggopa, H., Rompas, P. D. & Oroh, R. (2021). “Development of Web-Based Digital System Learning Media”. Asia Pacific Journal of Management and Education, 4(3): 22-34.

 • 50. Tomita, K. (2015). “Principles and Elements of Visual Design: A Review of the Literature on Visual Design of Instructional Materials”. Educational Studies, 57: 167-174.

 • 51. Turim, M. (1995). “Video Sanatı: Bir Gelecek Kuramı” (1995). (Ed. Levent Kılıç), Video Sanatı: Eleştirel Bir Bakış (s. 100-107). Hil Yayın, İstanbul.

 • 52. Vie, S. (2018). “Effective Social Media Use in Online Writing Classes throughUniversal Design for Learning (UDL) Principles”. Computers and Composition, 49: 61-70.

 • 53. Voithofer, R. (2005). “Designing New Media Education Research: The Materiality of Data, Representation, and Dissemination”. American Educational Research Association, 34(9): 3-14.

 • 54. Ware, C. (2008). Visual Thinking For Design, Morgan Kaufmann, USA.

 • 55. Williams, J. R. (2004). Developing Performance Support for Computer Systems: A Strategy for Maximizing Usability and Learnability. CRC Press, USA.

                                                                                                    
 • Article Statistics