Kültürler Arası Etkileşim Bağlamında Mavi Beyaz Seramik Geleneği

Author:

Year-Number: 2022-103
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-26 23:32:24.0
Language : Türkçe
Konu : Seramik
Number of pages: 3436-3447
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk olarak Çin’de başlayan mavi beyaz sır altı geleneği, kusursuz yapısı ve eşsiz özellikleri ile birçok kültürü etkisi altına almıştır. Çin Porselenlerindeki bu eşsiz gelenek, farklı kültürlerde ilk olarak taklit edilerek uygulansa da, kültürlerin özgün değerleri ile etkileşime girmesi gerçeği farklı seramik kültürlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Mavi beyaz Çin porselenlerinin Uzak Doğu, Orta Asya ve Avrupa’daki önemli seramik merkezlerini etkilemesi, bu merkezlerde geniş zaman dilimlerinde çini, seramik ve porselen malzemelerin kültürlerin kendi üslupları ile şekillenmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda oluşan seramik gelenekleri toplumların kültürel mirasları arasında yerlerini almıştır. Üretilen seramikler bulundukları kültürlere ait bünye, form ve dekor birliktelikleri ile üstün başarılara ulaşmış, tasarımları ve kaliteleri ile aranılan ürünler haline gelmiştir.

Bu çalışma Çin kültürünün mavi beyaz sır altı porselen geleneğinin farklı zaman ve kültürlerle gerçekleşen etkileşiminin ve iletişiminin sonucunda ortaya çıkan yeni seramik geleneklerinin örnekler üzerinden araştırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca kültürlerarası etkileşimin öneminin vurgulanması ve iletişim süreçlerinin irdelenmesi de hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

The blue-white glaze tradition that first began in China influenced many cultures. This unique tradition in porcelain is the first to be imitated in different cultures, but interact with the original values of cultures; the emergence of the original creative ceramic cultures. The fact that blue and white Chinese porcelain affects the important ceramic centers in the Far East, Central Asia and Europe, in these centers, ceramic, ceramic and porcelain materials have been shaped with their own styles in a wide time period. The ceramics traditions that emerged as a result of this have taken their place among the cultural heritage of societies. The ceramics produced have achieved outstanding achievements with their body, form and decor combinations and they have become the desired products with their designs and qualities.

This study aims to investigate the new ceramic traditions that emerged as a result of the interaction and communication of China's blue-white porcelain tradition with different times and cultures. It also aims to emphasize the importance of intercultural interaction and to examine communication processes.

Keywords