Çankırı İli Esentepe Mahallesi (Boyalıca Köyü) Kadın Giysileri

Author:

Year-Number: 2022-103
Number of pages: 3288-3300
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih boyunca uygarlıklar kurmuş olan toplulukların; bu uygarlıkların oluşumunda toplumun yapısal düzenini sağlayan birtakım kurallar koydukları ve değer yargıları geliştirdikleri görülmektedir. Bu değer yargıları o toplumların kültürel yapılarını oluşturmuş ve yaşam biçimlerini de etkilemiştir. Yaşam biçimleri dahilinde kültürel ve ahlaki bakış açıları toplumların giysilerine de yansımıştır.

Çankırı ili ve köylerindeki giyim kültürü genellikle Türklerin Orta Asya’dan gelirken getirdikleri Türk kültürünün İslam kültürü ile kaynaşmış olmasından kaynaklanan örneklerini sergilese de bu giysiler zamanla yok olmaya başlamışlardır. Çankırı ili Esentepe Mahallesi (Boyalıca köyü) bu açıdan diğer yerleşim yerlerinden farklılık göstermektedir. Mahalle kadınları bölgede geleneksel giysilerinden en son vazgeçen kişiler olarak bilinmektedirler. Geleneksel giysilerinin gündelik hayatta kullanımları yavaş yavaş bitmeye başlasa da özel günlerde kullanımı devam etmektedir.

Bu çalışmada; Çankırı ili Esentepe Mahallesi kadınlarına ait giysilerin tespit edilmesi, yöresel özelliklerinin incelenmesi ve kayıt altına alınması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için literatür taramasına ek olarak kaynak kişiler ile görüşülmüş, saha çalışması kapsamında ulaşılan giysiler kullanım özellikleri ve teknikleri açısından incelenmiştir. Çalışmanın Türk kültür mirasının korunmasına ve literatürüne katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Communities that have established civilizations throughout history; In the formation of these civilizations, it is observed they set some rules that provide the structural order of the society and developed value judgments. These value judgments shaped the cultural structures of those societies and affected their lifestyles. Within the lifestyles, cultural and moral perspectives are reflected also in the clothes of the communities.

Although the clothing culture in Çankırı province and its villages usually gives examples that were brought by the Turks from Central Asia, which was formed by the fusion of Turkish culture with Islamic culture, these clothes began to disappear over time. Esentepe District (Boyalıca village) of Çankırı differs from other settlements in this respect as the neighborhood women are known as the last people who give up their traditional clothes in the region. Although the use of conventional clothes in daily life is slowly fading away, its use continues on special occasions.

In the study; it is aimed to determine the clothes belonging to the women of Esentepe District in Çankırı province and examine and record their local characteristics. To achieve this purpose, in addition to the literature review, the resource persons were interviewed. The clothes reached within the scope of the field study were examined in terms of usage characteristics and techniques. It is seen that the study can contribute to the preservation and literature of Turkish cultural heritage.

Keywords