Covid – 19 Pandemisi Sürecinde Türkiye’de ve Dünya’da Eğitim Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:16:24.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3113-3120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim uygulamaları ve ilgili süreçlerde yaşanabilecek kriz ve sorun durumları Covid – 19 pandemisinde daha somut hâle gelmiştir. Bu çalışma ile Covid – 19 pandemisi sürecinde eğitim uygulamaları alanında meydana gelen değişimleri Türkiye ve Dünya özelinde değerlendirme amaçlanmıştır. Bilindiği üzere Covid – 19 pandemisi Aralık 2019 döneminde ilk kez görülmesinin ardından çok kısa bir sürede tüm dünya üzerinde yaşamın her alanında etkisini göstermiştir. Belki de sağlık alanından sonra en çok etkilenen alan ise eğitimalanı olmuştur. Çalışmada bu doğrultuda ilk bölümden itibaren ana hatları ile Covid – 19 virüsü ve Covid – 19 pandemisinin dünya üzerinde izlediği seyir anlatılmıştır. İkinci bölümde eğitim ve eğitim uygulamaları konusu değerlendirilmiş olup son bölümde ise Covid – 19 pandemisinin Türkiye ve Dünya üzerindeki eğitim uygulamaları süreçlerine etkileri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The crisis and problematicsituationsthat can be experienced in educationadministration and relatedprocesses have becomemoreconcreteduring the Covid-19 pandemic. Withthisstudy, it is aimed to evaluate the changes in the field of educationaladministrationduring the Covid-19 pandemic in Turkey and the world. As it is known, the Covid-19 pandemic, afterbeingdetectedfor the first time in December 2019, has shownitsimpact in allareas of life over the wholeworld in a veryshort time. Perhaps the mostaffectedareaafter the field of health has been the field of education and educationaladministration. In thisdirection, the course of the Covid-19 virus and the Covid-19 pandemic in the world has beenexplainedwith the general linesfrom the firstchapter in thisstudy. In the secondchapter, the subject of education and educationaladministrationwasevaluated, and in the lastchapter, the effects of the Covid-19 pandemic on the educationadministrationprocesses in Turkey and the worldwereexamined

Keywords