Kent Turizmi: Türkistan'in Turizm Potansiyeli Açisindan Swot Analizi

Author:

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:16:17.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 2864-2871
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern ve küresel bir olgu olan turizm, ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlamanın yanı sıra, bir bütün olarak toplumların genel gelişmişlik düzeyini de etkilemektedir. Çünkü turizm faaliyetlerinin aktif olduğu yerlerde, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin tam olarak sağlanması bir zorunluluktur. Kent olmanın bir gereği olan iletişim, ulaşım, sağlık, konaklama tesisleri potansiyeli, kentsel destinasyonlardaki kültürel miras niteliğindeki çekiciliklerin aktif bir şekilde pazarlaması ve tanıtımı ile birleşince; kentler, potansiyel turistik talebin beklentileri karşılandığı yeni bir turistik destinasyon haline gelebilirler. Ayırt edici coğrafi, kültürel, tarihi özelliklerin ortaya konulduğu kent turizminde ana amaç, uluslararası bilinirliklerini artırmak ve güçlü bir imaja sahip olarak rekabet üstünlüğü elde etmektir. Bu bağlamda kentin güçlü yönlerinin vurgulanması, zayıf yönlerinin ortadan kaldırılması, sahip olduğu fırsatların değerlendirilmesi ve tehditlerin farkına varılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, kent turizmi konusu incelenerek, Kazakistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan ilk tarihi eseri olan Hoca Ahmed Yesevi Türbesinin bulunduğu, Türkistan şehrinde, SWOT analizi yapılacak ve turizm potansiyelinin artırılması için önerilerde bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

Tourism, which is a modern and global phenomenon, not only contributes positively to the country's economy, but also affects the general development level of societies. Because in places where tourism activities are active, it is a necessity to provide infrastructure and superstructure services completely. Urban areas, on the other hand, primarily serve as important international transfer gates within the framework of the development of the tourism industry. When the potential of communication, transportation, health, and accommodation facilities, which is a requirement of being a city, is combined with the active marketing and promotion of cultural heritage attractions in urban destinations; Cities can become a new touristic destination where the expectations of potential touristic demand are met. The main purpose of urban tourism, where distinctive geographical, cultural, and historical features are revealed, is to increase their international awareness and to gain a competitive advantage by having a strong image. In this context, it is important to emphasize the strengths of the city, to eliminate the weaknesses, to evaluate the opportunities it has and to be aware of the threats. In this study, first the subject of urban tourism will be examined, and a SWOT analysis will be made in the city of Turkestan, which is the first historical monument of Kazakhstan in the UNESCO World Heritage List, is the Tomb of Khoja Ahmed Yasawi. Then the suggestions will be made to increase the tourism potential of Turkestan.

Keywords