Dijital Çağda Sosyal Medya ve Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Author :  

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:12:53.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 3219-3221
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İçinde bulunduğumuz dijital çağda sosyal medyanın bireyler, toplum ve özellikli bazı alanlar üzerine etkisi oldukça büyüktür. Sosyal medya iletilerini doğru yorumlamak eğitim, sanat, kültür gibi alanlarda önem arz ederken özellikle sağlık ve pazarlama alanında temel gerekliliklerden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla; tıbbi ilaç ve malzemelerin sağlık profesyonellerine tanıtımı özellikle önem arz etmektedir. Geniş kitlelere ulaşım imkanı sağlayan sosyal medya, dünyanın her yerinde sağlığın korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonu gibi alanlarda bilgiye en hızlı şekilde ulaşım imkanı sağlayan bir platform haline gelmiştir. Dijital çağda bilgiye ulaşmanın kolaylığının yanı sıra doğru bilginin özümsenmesi, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi özellikle sağlık alanında çok önemlidir. Dolayısıyla sağlık alanında doğru bilgilerin doğrudan hekime verilmesi, sağlıklı ilgili her türlü materyalin doğru tanıtımı, bilgiye ulaşımı kolaylaştıran sosyal medyanın dikkatli kullanılmasını önemli kılmaktadır. Sosyal medyada sağlıkla ilgili bilgi veren kişilerin sağlık profesyonelleri olması önemlidir. Aksi taktirde doğru kullanıldığında her an elimizin altında bulunarak işimizi kolaylaştıran, karşılıklı etkileşimlerde mesafe engelini ortadan kaldıran sosyal medya platformu, sağlık açısından topluma zarar vererek, kişileri yanlış yönlendirerek tehlikeli bir hale dönüşecektir.

Keywords

Abstract

In the digital age we live in, the influence of social media on individuals, society and some specific areas is very great. The correct interpretation of social media messages is not only important in areas such as education, art and culture, but is also one of the basic requirements in the fields of health and marketing. Therefore, the promotion of medicines and materials for health professionals is of particular importance. Social media, which provides access to large masses, has become a platform that provides the fastest access to information in areas such as health protection / improvement, treatment and rehabilitation around the world. In addition to easy access to information in the digital age, it is very important to be exposed to the right kind of information and avoid getting lost in a pile of useless information, especially in the field of health. Therefore, it is important to use social media, which facilitates access to information, wisely to provide the physician with the right health information and to properly promote all types of health-related materials. It is important that the people who provide health-related information in social media are health professionals. Otherwise, the social media platform, which otherwise makes our lives easier through its constant availability and removes distances for better mutual interaction, becomes a dangerous place, as it has the potential to harms society by providing misleading information about health.

Keywords


 • 1. AİFD - Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, https://www.aifd.org.tr/wp-content/uploads/2017/03/AIFD- VIZYON-2023-RAPORU.pdf Erişim: 01.09.2022

 • 2. Bayzan, Ş., (2013). İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı. M. Kalkan ve C. Kaygusuz, İnternet Bağımlılığı ve Güvenli Kullanımı (s.s.259-278), Ankara: Anı Yayıncılık.

 • 3. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Tarih : 26 Ağustos 2011 Sayı: 28037.

 • 4. Civaner, M. (2006). Türkiye’de İlaç Şirketlerinin Kullandıkları Pazarlama Yöntemleri ve Hekimlerin Bu Konudaki Değerlendirmelerinin Etik Açıdan Sorgulanması, (Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • 5. Gümüş, S. (2014). Sağlıkta İlaç Pazarlaması, İstanbul: Hiperlink Yayınları.

 • 6. Nalbantoğlu, N. (2009). Türkiye'de İlaç Sanayi, İstanbul: Ticaret Odası Yayınları.

 • 7. Neumann, M., O'Murchu, I., Breslin, J., Decker, S., Hogan, D. and MacDonaill, C. (2005). Semantic social network portal for collaborative online communities. Journal of European Industrial Training, 29(6), 472-487.

 • 8. Souter, D. (1999). The role of information and communication technologies in democratic government. Info, 1(5), 405-417.

 • 9. Turan, N. (2007). Kuruluşundan Günümüze Türkiye İlaç Endüstrisi, İstanbul: Scala Yayınları.

 • 10. Vural, Akıncı, B.Z. ve Bat, M., (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.

 • 11. Wikipedia, (2022). Sosyal Medya. Erişim Linki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya.

 • 12. Yoluk, Ö. (2022). İlaç sektöründe pazarlama nasıl yapılır. Erişim Linki: https://omeryoluk.com/ilac- sektorunde-pazarlama-nasil-yapilir.

                                                                                                    
 • Article Statistics