Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Şanlıurfa’da Tarım Faaliyetlerinin Tarihi Gelişimi

Author :  

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:07:44.0
Language : Türkçe
Konu : Tarih
Number of pages: 2922-2948
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada tarım faaliyetlerinin Şanlıurfa’da Cumhuriyet Dönemi tarihi gelişimi ele alınmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Şanlıurfa’daki tarım faaliyetleri belirlenmiştir. Tarım faaliyetleri içinde ziraat ile hayvancılık göstergelerine yer verilmiştir. Ziraat göstergeleri arasında hububat üretimi, ziraat makineleri, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, biçerdöver, traktör sayıları ve Devlet Su İşlerince sulanan araziye yer verilmiştir. Şanlıurfa’da Atatürk, DP ve Planlı Kalkınma Döneminde tarım faaliyetlerinin tarihi gelişimi incelenmiştir Şanlıurfa’da sanayileşme öncesinde gerek ziraat ve gerekse hayvancılık çok önemli yer tutmuştur. Çalışmanın sonunda süreç içerisinde Şanlıurfa’da tarım göstergelerinin Türkiye ortalamasına göre gelişimi ile bu göstergelerin Şanlıurfa’da gelişimine etkisine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the historical development of the agricultural activities in Şanlıurfa during the Republican Period was discussed. Agricultural activities in Şanlıurfa were determined in the first years of the Republic. Agriculture and animal husbandry were included in agricultural activities. Agricultural indicators include grain production, agricultural machinery, farming grounding law, combine harvester, number of tractors, and land sucked in the State Hydraulic Works. The historical development of agriculture activities in Atatürk, DP and Planned Development Period in Şanlıurfa has been examined. In Şanlıurfa a, both agriculture and animal husbandry have a very important place before industrialization. At the end of the study, the development of agricultural indicators in Şanlıurfa according to the averages of Turkey and the effects of these indicators in Şanlıurfa were included in the process.

Keywords


 • 2. ARAÇOĞLU Hüseyin, ,(1961), Bitki Örtüsü, Akarsular ve Göller, M.E.B. Yayınevi, İstanbul.

 • 3. BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TANM MÜSTEŞARLIĞI BÖLGE BAŞKANLIĞI, Urfa Faaliyet Rapora (1.11.1973-1.2.1978).

 • 6. BENGİSU, Mustafa, (1968), Urfa İli'nin Coğrafyası, Garanti Matbaası, İstanbul.

 • 10. ……,(1945), Genel Nüfus Sayımı Verileri.

 • 12. -----, (1950). Ziraat Sayımı Neticeleri.

 • 13. -----, (1960-62). Zirai Bünye ve Üretimi.

 • 18. …….(1975),Türkiye Nüfus Araştırması 1974-1975.

 • 19. …..., (1975a), Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri.

 • 21. -----, (1973), Türkiye’de Toplumsal ve Ekonomik I Gelişmenin 50 Yılı. Ankara.

 • 22. -----, (1975), Genel Nüfus Sayımı Verileri.

 • 23. -----, (1978), 1927 Tarım Sayımı, Ankara.

 • 25. -----, (1981), 1976 Köy Genel Bilgi Anketi, Ankara.

 • 27. DPT, (1974), Doğu ve Güneydoğu Anadolu İlleri Sosyal Yapı Araştırması. Ankara.

 • 28. ……, (1982), Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Kalkınmada Öncelikli İller (25 il), (1980-1981 dönemi), Ankara.

 • 29. ……., (1996). Afyon İli Raporu, Bölgesel Gelişme Ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü.

 • 30. DSİ, (1980),Güneydoğu Anadolu Projesi. Ankara.

 • 31. …… ,(1981), Haritalı İstatistik Bülteni, Ankara.

 • 33. FERHATOGLU, Hüseyin, (1982), Urfa Yöresinde Taşlı Arazilerin Taşlardan Temizlenme Maliyetleri, Şanlıurfa Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayını, Şanlıurfa.

 • 34. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, (1974), Meteoroloji Bülteni, Ankara.

 • 35. HACIHASANOĞLU, Bilge, (1980), İller İç in Bir Gelişmişlik Göstergesi ve Sıralama, Ankara.

 • 36. İNANDIK, Hamil,(1965), Türkiye Bitki Coğrafyasına Giriş, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü, İstanbul.

 • 37. ……………………., (1965), Türkiye Gölleri, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü, İstanbul.

 • 38. İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,(1951), 1934-1950 Zirai Bünye ve İstihsal, Ankara.

 • 39. KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI, (1970), Kooperatifçilik Dairesi Çalışmaları 1966-1970, Ankara.

 • 40. KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI. KÖYSEL ALAN ENVANTERİ, (1971),Ankara.

 • 41. OAKES, Harvcy, (1958), Türkiye Topraklan, Türk Yüksek Ziraat Mühendisliği Birliği, İzmir.

 • 42. ÖZTAN, Güler, (1974), Urfa İklimi , DM İGM-Ankara , İstatistikler-Bültenler-Yıllıklar , B-6 011.

 • 48. SİLİER, Oya, ÇINAR, Mine, (1979), Türkiye Tarımında İşletmeler Arası Farklılaşma, İstanbul.

 • 49. SİLİER, Oya., (1981),Türkiye'de Tarımsal Yapının Gelişimi (1923-1938). İstanbul.

 • 51. TARAKLI, Duran, (1970), “Toprak Reformu”. Türkiye Ziraat Mühendisliği II. Teknik Kongresi. Tebliğ No:3. S.3- 55. Ankara.

 • 52. TEKELİ, İlhan. İLKİN,Selim, (1982), Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu, Ankara.

 • 54. TOPRAK-SU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, (1978), Türkiye Arazi Varlığı, Ankara.

 • 55. ………………………………………….., (1980), Toprak-Su İstatistik Bülteni, Ankara.

 • 56. TOROS, Aykut, (1979), Türkiye’nin Demografik Yapısı 1965-1970, Ankara.

 • 57. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI, (1979), Toprak Reformu Özel Sayısı, Ankara.

 • 58. TÜİK, (2014). Afyonkarahisar’ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri.

 • 59. ------, (1995). Bölgesel İstatistikler.

 • 60. ------, (2005). Bölgesel İstatistikler.

 • 64. ------, (2013). Seçilmiş Göstergelerle Afyonkarahisar. Ankara.

 • 65. ……, (2016), Şanlıurfa Verileri.

 • 66. ……. ,(2017), Şanlıurfa Verileri.

 • 67. ……..,(2017), Osmanlı Dönemi Tarım İstatistikleri 1909, 1913 ve 1914; Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 3.

 • 68. TÜRKİYE İŞ BANKASI, (1981), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Ekonomik Durumu, Ankara.

 • 69. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI, Tarım Alet ve Makineleri Araştırması, 1979, 1981.

 • 70. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPARATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ, (1978), Tarım Kredi Kooperatiflerinin illere Dağılışı, Ankara.

 • 71. TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ, Ziraat Odaları Çalışma Raporu, 1972-1973. 1980-1981.

 • 72. URFA İL YILLIĞI,1967.

 • 73. URFA İL YILLIĞI,1973.

 • 74. URFA PAMUK İPLİĞİ SANAYİ AŞ, UPİSAŞ 1975 ,Faaliyet Raporu.

 • 75. UYANIK, Muvaffak, (1947), Dağlarımız, Süraeyya Bükey Basımevi, İstanbul.

 • 76. YURT ANSİKLOPEDİSİ, (1981), Anadolu Yayıncılık, İstanbul.

 • 77. ZİRAAT BANKASI, (1952), Türkiye Zirai İstihsal Kıymeti, Ankara.

 • 78. …………………..…, (1956), 1952-1956 Türkiye Tarımsal Üretim Değerleri Ortalaması, Ankara

 • 79. ………………………, Türkiye Tarımsal Üretim Değeri, 1972, 1973, 1974. 1975, 1976, 1977.

                                                                                                    
 • Article Statistics