Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Şanlıurfa’da Tarım Faaliyetlerinin Tarihi Gelişimi

Author:

Year-Number: 2022-102
Number of pages: 2922-2948
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada tarım faaliyetlerinin Şanlıurfa’da Cumhuriyet Dönemi tarihi gelişimi ele alınmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Şanlıurfa’daki tarım faaliyetleri belirlenmiştir. Tarım faaliyetleri içinde ziraat ile hayvancılık göstergelerine yer verilmiştir. Ziraat göstergeleri arasında hububat üretimi, ziraat makineleri, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, biçerdöver, traktör sayıları ve Devlet Su İşlerince sulanan araziye yer verilmiştir. Şanlıurfa’da Atatürk, DP ve Planlı Kalkınma Döneminde tarım faaliyetlerinin tarihi gelişimi incelenmiştir Şanlıurfa’da sanayileşme öncesinde gerek ziraat ve gerekse hayvancılık çok önemli yer tutmuştur. Çalışmanın sonunda süreç içerisinde Şanlıurfa’da tarım göstergelerinin Türkiye ortalamasına göre gelişimi ile bu göstergelerin Şanlıurfa’da gelişimine etkisine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the historical development of the agricultural activities in Şanlıurfa during the Republican Period was discussed. Agricultural activities in Şanlıurfa were determined in the first years of the Republic. Agriculture and animal husbandry were included in agricultural activities. Agricultural indicators include grain production, agricultural machinery, farming grounding law, combine harvester, number of tractors, and land sucked in the State Hydraulic Works. The historical development of agriculture activities in Atatürk, DP and Planned Development Period in Şanlıurfa has been examined. In Şanlıurfa a, both agriculture and animal husbandry have a very important place before industrialization. At the end of the study, the development of agricultural indicators in Şanlıurfa according to the averages of Turkey and the effects of these indicators in Şanlıurfa were included in the process.

Keywords