Minimalizm Sanat Akımının Moda Tasarımına Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2022-101
Number of pages: 2733-2738
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatta yalınlığı esas bir alan olarak ortaya çıkan minimalizm, son dönemlerde tüketime bağlı aşırılığa karşı net bir duruş sergilemektedir. Minimalizm, tasarım fikirlerini büyük ölçüde etkilemiş bir akım olarak en çok; sanat, mimari, din, felsefe ve moda gibi alanlarda rağbet görmektedir. Özellikle günümüzde moda alanında altın çağını yaşayan minimalizm sanat akımının modaya yepyeni bir bakış açısı sunduğu ve sunduğu bu bakış açısıyla tasarım yelpazesini giderek genişlettiği söylenebilir. Bu araştırma yazısında minimalizm sanat akımının modayla ilişkisi irdelenerek günümüzdeki giysi tasarımlarına yansımaları incelenmiş olup, bu akımdan ilham alarak faaliyet gösteren ünlü tasarımcılar ve koleksiyonları sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Minimalism, which emerged as an area of simplicity in art, has recently taken a clear stance against consumption-related extremism. Minimalism, as a trend that has greatly influenced design ideas; It is popular in fields such as art, architecture, religion, philosophy and fashion. Especially, it can be said that the minimalism art movement, which is living its golden age in the field of fashion today, offers a brand new perspective to fashion and gradually expands its design range with this perspective. In this research article, the relation of the minimalism art movement with fashion is examined and its reflections on today's clothing designs are examined, and the famous designers and their collections inspired by this movement are presented.

Keywords