Minimalizm Sanat Akımının Moda Tasarımına Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2022-101
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 18:21:06.0
Language : Türkçe
Konu : Moda Tasarım
Number of pages: 2733-2738
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatta yalınlığı esas bir alan olarak ortaya çıkan minimalizm, son dönemlerde tüketime bağlı aşırılığa karşı net bir duruş sergilemektedir. Minimalizm, tasarım fikirlerini büyük ölçüde etkilemiş bir akım olarak en çok; sanat, mimari, din, felsefe ve moda gibi alanlarda rağbet görmektedir. Özellikle günümüzde moda alanında altın çağını yaşayan minimalizm sanat akımının modaya yepyeni bir bakış açısı sunduğu ve sunduğu bu bakış açısıyla tasarım yelpazesini giderek genişlettiği söylenebilir. Bu araştırma yazısında minimalizm sanat akımının modayla ilişkisi irdelenerek günümüzdeki giysi tasarımlarına yansımaları incelenmiş olup, bu akımdan ilham alarak faaliyet gösteren ünlü tasarımcılar ve koleksiyonları sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Minimalism, which emerged as an area of simplicity in art, has recently taken a clear stance against consumption-related extremism. Minimalism, as a trend that has greatly influenced design ideas; It is popular in fields such as art, architecture, religion, philosophy and fashion. Especially, it can be said that the minimalism art movement, which is living its golden age in the field of fashion today, offers a brand new perspective to fashion and gradually expands its design range with this perspective. In this research article, the relation of the minimalism art movement with fashion is examined and its reflections on today's clothing designs are examined, and the famous designers and their collections inspired by this movement are presented.

Keywords


 • 1. Hüsem, F. (2017), Sanat Akımları ve Moda Bağlamında Güncel Uygulamalar, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, YL Tezi, (Danışman: Prof. Dr. Alay bey KAROĞLU),120s.

 • 2. Karatay, M. (2017), Sanat Akımlarının Moda Markalarına Etkileri ve Bir Moda Haftası Tanıtımı için Uygulama Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Ana Sanat Dalı, YL Tezi, (Danışman: Yrd. Doç. Elif ERGEN),138s.

 • 3. Asil, Ö. (2019), Minimalist Sanat Akımının Geçmişten Günümüze Yansıması, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Moda ve Tekstil Tasarımı Programı, YL Tezi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ÜSTÜNİPEK),134s

 • 4. Yinelek, M, (2014), Minimalist Sanat Akımının Moda Tasarımcılarını Etkileme Durumu, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Ana Bilim Dalı, YL Tezi, (Danışman: Prof. Fatma ÖZTÜRK), 148s.

 • 5. Kumaş Şenol, N, (2018), Minimalist Sanat Akımının Moda Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış, Art-Sanat Dergisi, 9,437-448.

 • 6. Vardar, D. (2015), Giyim Tasarımında Minimalizm, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil Ana Sanat Dalı, YL Tezi, (Danışman: Prof. Çiğdem Asuman ÇİNİ), 192s.

 • 7. Coco Chanel Biyografisi.Biyografi. info. (2021). Erişim Adresi: https://www.biyografi.info/kisi/coco-chanel.

 • 8. Puloğlu, A. Modada Minimalizm. 7-Circle. (2020). Erişim Adresi: https://www.7-circle.com/yasam/modada- minimalizm/.

 • 10. https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-ready-to-wear/chanel/slideshow/collection#58

 • 11. Yılmaz, S. Çığır Açan Modernist: Cristobal Balenciaga. Vogue Metropol. (2017). Erişim Adresi: https://vogue.com.tr/metropol/cigir-acan-modernist-cristobal-balenciaga.

 • 12. Dereboy, E. J. (2008). Moda ve 100. yılın moda tasarımcıları, Ankara: Özel Güzel Sanatlar Stilistlik.

 • 15. Gelecekten Gelen Tasarımlar; André Courreges. İstanbul Moda Akademisi. (2021) ErişimAdresi:https://www.istanbulmodaakademisi.com/haberler/gelecekten-gelen tasarimlar-andre-courreges

 • 16. Özüdoğru, Ş. (2013), Modern Sanat Akımları ve Moda, İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2, 211-238.

 • 17. Gür Üstüner, S. (2017), Tekstil Tasarım Tarihine Genel Bir Bakış, Sanat - Tasarım Dergisi, 8 , 49-56.

 • 18. https://irenebrination.typepad.com/irenebrination_notes_on_a/2016/01/obituary-courreges.html

 • 19. https://www.phaidon.com/agenda/fashion/articles/2016/january/12/andre-courreges-inventor-of-the-mini-skirt- dies/

 • 20. Geyik Değerli. N. (2018), 21. Yüzyılda Giyilebilir Sanatın Öncü Moda Tasrımcıları, İdil Sanat ve Dil Dergisi, 51, 1413-1426.

 • 21. http://n.sinaimg.cn/front/300/w440h660/20190114/xVXAhrpcmqw5657486.jpg

                                                                                                    
 • Article Statistics