Giysinin Tarihsel Değişim Sürecinde Dekonstrüktivist İzler

Author :  

Year-Number: 2022-101
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 18:19:15.0
Language : Türkçe
Konu : Moda Tasarım
Number of pages: 2582-2595
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk çağlarda örtünme ve korunma iç güdüyle başlayan giyinme serüveni zaman içerisinde coğrafi, bilimsel, kültürel, birçok sanatsal gelişmelerle günümüze kadar değişime uğramış ve günümüzdeki şeklini almıştır. Bununla beraber tarihsel süreçte Romantizmden Postmodernizme kadar süregelen birçok sanat akımı da giysi modasında etkili olmuştur. Aslında ilkçağlardan günümüze kadar sanat akımlarıyla sürekli değişikliğe uğrayan giysi modası yapısal olarak çeşitli değişikliklere uğramıştır. Çalışma kapsamında yapılan yazılı ve görsel literatür taramaları da bu açıdan değerlendirildiğinde 1960’lı yıllarda ortaya çıktığı düşünülen dekonstrüktivizmin ilkçağlardan itibaren giysinin tarihsel değişim sürecinde giysi yapısının uğradığı değişiklikler içerisinde etkili olduğu söylenebilir.

 

Keywords

Abstract

Dressing adventure, which has started with the instinct nature of covering and protecting has changed a lot over time. Respectively, the current form of dressing in fashion is shaped due to the geographical, scientific, cultural and many artistic developments. However, in the historical process, many art movements from Romanticism to Postmodernism have also been influential in deessing fashion. In fact, dressing struction, which has been constantly changing with art movements from ancient times to the present, has undergone various structural changes. Considering all these changes, the more effective art style in the dressing fashion has been deconstructivism that emerged in 1960s.  Traces of this style can be detected in the very first dressing fashions.

Keywords


 • 1. Aktepe, Ş. (2012). “1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012

 • 2. Aktulum, K. (2020). Moda ve Metinlerarasılık Alexander Mc Queen ve Üstgiysisellik, İstanbul: Çizgi Kitapevi.

 • 3. Barnard, M. (1996). Fashion As Communication, New York: Routledge.

 • 4. Davis, F. (1997). Moda Kültür ve Kimlik. Özden Arıkan (Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • 5. Demir, G.Y. (2010). Ertelenmiş Adalet: Hukuk ve Dekonstrüksiyon. Hukuka Felsefik ve Sosyolojik Bakışlar - V- Sempozyum Kitabı (1), 113-119.

 • 6. Fogg, M. (2014). Modanın Tüm Öyküsü, Çev.: Emre Gözgü. İstanbul: Hayalperest.

 • 7. Givry, V. D. (1998-1999). “Sanatın Yakın Dostu Moda”, İstanbul: P Sanat Kültür Antika,

 • 8. Granata, F. (2017). Bill Cunningham on Deconstructivist Fashion,

 • 9. https://www.fashionprojects.org/blog/tag/deconstruction+fashion (Erişim Tarihi: 24 Mart 2022)

 • 10. Koga, R., Fukai, A. (2002). Fashion: The Collection of the Kyoto Costume Institute: A History from the 18th to the 20th Century, Köln: Taschen.

 • 11. Mears, P., Hodge, B., Sidlauskas, S. (2008). Skin + Bones: Parallel Practices in Fashion and Architecture,The Museum of Contemporary Art, 24 April-10 August, Los Angeles

 • 12. (MOCA) https://www.somersethouse.org.uk/whats-on/skinbones (Erişim Tarihi: 03 Nisan 2022)

 • 13. Onur, N. (2004). '‘Moda Bulaşıcıdır!’’, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

 • 14. Ramond, C. (2011). Derrida Sözlüğü, 1. Baskı, Ümit Edeş (Çev.), İstanbul: Say Yayınları.

 • 15. Renfrew, E., Renfrew, R. (2014). Moda Tasarımında Koleksiyon Geliştirme, İstanbul: Literatür Yayınları.

 • 16. Stern, R. (2004). FASHION AGAINST Clothing as Art, 1850-1930, Cambridge, England: Massachusetts London,

 • 1. URL-1 https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 05.01.2021)

 • 2. URL-2 https://www.metmuseum.org/toah/hd/poir/hd_poir.htm (Erişim Tarihi: 10.03.2022)

 • 3. URL-3 https://www.palaisgalliera.paris.fr/en/work/reverend-coat-paul-poiret (Erişim Tarihi: 10.03:2022)

 • 4. URL-4 http://www.thehistorialist.com/2013/09/1971-joe-garnett-for-records-surrealism.html (Erişim Tarihi: 10.03:2022)

 • 5. URL-5 http://www.thehistorialist.com/2013/09/1971-joe-garnett-for-records-surrealism.html (Erişim Tarihi:

 • 7. URL-7 https://www.italianways.com/tullio-cralis-future-friendly-fashion/ (Erişim Tarihi: 18.03.2022)

 • 8. URL-8 https://www.italianways.com/tullio-cralis-future-friendly-fashion/ (Erişim Tarihi: 18.03.2022)

 • 11. URL-11 https://blog.fabrics-store.com/2021/06/06/a-whirlwind-of-colour-diaghilev-and-sonia-delaunay/ (Erişim Tarihi: 18.03.2022)

 • 12. URL-12 https://blog.fabrics-store.com/2021/06/06/a-whirlwind-of-colour-diaghilev-and-sonia-delaunay/

 • 13. URL-13 https://collections.vam.ac.uk/item/O84418/the-tears-dress-evening-ensemble-dress-schiaparelli- elsa/?carousel-image=2011ER2191 (Erişim Tarihi: 18.03.2022)

 • 15. URL-15 http://www.leblogdeladuchesse.com/its-london-baby/2015/10/24/the-world-goes-op (Erişim Tarihi: 08.04.2022)

 • 16. URL-16 http://www.op-art.co.uk/op-art-fashion/ (Erişim Tarihi: 08.04.2022)

 • 17. URL-17 https://de.wikipedia.org/wiki/Emilie_Fl%C3%B6ge#/media (Erişim Tarihi: 12.04.2022)

 • 18. URL-18 https://www.anothermag.com/fashion-beauty/10516/ten-times-op-art-crossed-over-into-21st-century- fashion (Erişim Tarihi: 08.04.2022)

 • 19. URL-19 https://www.anothermag.com/fashion-beauty/10516/ten-times-op-art-crossed-over-into-21st-century- fashion (Erişim Tarihi:12.04.2022)

 • 20. URL-20 https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-couture/viktor-rolf (Erişim Tarihi: 12.04:2022)

 • 21. (URL-21) https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-couture/viktor-rolf (Erişim Tarihi: 12.04:2022)

 • 22. URL-22 https://www.fashionprojects.org/blog/tag/deconstruction+fashion (Erişim Tarihi: 12.04:2022)

 • 23. URL-23 https://fidmmuseum.org/2010/02/deconstruction-in-fashion.html (Erişim Tarihi: 18.04:2022)

 • 24. URL-24 https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2017/rei-kawakubo (Erişim Tarihi: 14.05:2022)

 • 25. URL-25 https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2017/rei-kawakubo (Erişim Tarihi: 14.05:2022)

 • 27. URL-27 https://www.moma.org/audio/playlist/43/702 (Erişim Tarihi:14.05.2022)

                                                                                                    
 • Article Statistics