Giysinin Tarihsel Değişim Sürecinde Dekonstrüktivist İzler

Author:

Year-Number: 2022-101
Number of pages: 2582-2595
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk çağlarda örtünme ve korunma iç güdüyle başlayan giyinme serüveni zaman içerisinde coğrafi, bilimsel, kültürel, birçok sanatsal gelişmelerle günümüze kadar değişime uğramış ve günümüzdeki şeklini almıştır. Bununla beraber tarihsel süreçte Romantizmden Postmodernizme kadar süregelen birçok sanat akımı da giysi modasında etkili olmuştur. Aslında ilkçağlardan günümüze kadar sanat akımlarıyla sürekli değişikliğe uğrayan giysi modası yapısal olarak çeşitli değişikliklere uğramıştır. Çalışma kapsamında yapılan yazılı ve görsel literatür taramaları da bu açıdan değerlendirildiğinde 1960’lı yıllarda ortaya çıktığı düşünülen dekonstrüktivizmin ilkçağlardan itibaren giysinin tarihsel değişim sürecinde giysi yapısının uğradığı değişiklikler içerisinde etkili olduğu söylenebilir.

 

Keywords

Abstract

Dressing adventure, which has started with the instinct nature of covering and protecting has changed a lot over time. Respectively, the current form of dressing in fashion is shaped due to the geographical, scientific, cultural and many artistic developments. However, in the historical process, many art movements from Romanticism to Postmodernism have also been influential in deessing fashion. In fact, dressing struction, which has been constantly changing with art movements from ancient times to the present, has undergone various structural changes. Considering all these changes, the more effective art style in the dressing fashion has been deconstructivism that emerged in 1960s.  Traces of this style can be detected in the very first dressing fashions.

Keywords