Avrasya Ekonomi Birliği Ülkelerinde Endüstri İçi Ticaretin Görünümü

Author:

Year-Number: 2022-101
Number of pages: 2520-2525
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Endüstri içi ticaret 1970’li yıllardan sonra ortaya atılan ve ülkelerin aynı ürünü hem ihraç hem ithal etmesine dayanan bir teoridir. Endüstri içi ticaretin yüksekliği ülkelerin rekabet gücünü de etkilemektedir. Endüstri içi ticaretin yoğun olduğu ülkeler yüksek bir rekabet gücüne sahiptir. Zira, ürün farklılaştırılması ile bir ürünün hem ihraç hem ithal edilmesi bir ülkenin refahını da doğrudan etkilemektedir. Çalışmada Avrasya Ekonomi Birliği ülkelerinin 2020 yılı için endüstri içi ticaretinin analizi yapılmıştır. SITC Rev.3 tek haneli ürün sınıflandırması (gıda ve canlı hayvan, içecekler ve tütün mamulleri, hammadde, mineral yağlar/yakıtlar, hayvansal ve bitkisel yağlar, kimyasal ürünler, imalar malları, makine ve ulaşım ekipmanları ile çeşitli el sanat ürünleri, emtialar) kullanılmıştır. Analiz sonuçları EAEU içinde en yüksek endüstri içi ticarete sahip olan ülkenin Belarus olduğunu göstermektedir. Keza, Belarus 10 ürün grubu içerisinden 9’unda yüksek oranda endüstri içi ticarete sahiptir. Belarus’un ardından Rusya ve Kazakistan gelmektedir. Rusya ve Kazakistan 10 ürün grubu içerisinde 4 ürün grubunda endüstri içi ticarete sahiptir.

Keywords

Abstract

Intra-industry trade is a theory that was put forward after the 1970s and is based on the fact that countries both export and import the same product. The high level of intra-industry trade also affects the competitiveness of countries. Countries with intense intra-industry trade have a high competitiveness. Because, with product differentiation, both exporting and importing of a product directly affects the welfare of a country. In the study, intra-industry trade analysis of the Eurasian Economic Union (EAEU) countries for 2020 was made. SITC Rev.3 single-digit product classification (food & live animals, beverages and tobacco, crude materials ex food/fuel, mineral fuel/lubricants, animal/veg oil/fat/wax, chemical products n.e.s, manufactured goods, machinery and transportation equipment, miscellaneous manuf arts and commodities nes) were used. The results of the analysis show that the country with the highest intra-industry trade within the EAEU is Belarus. Belarus has high intra-industry trade in 9 out of 10 product groups. Belarus is followed by Russia and Kazakhstan. Russia and Kazakhstan have intra-industry trade in 4 product groups out of 10 product groups.

Keywords