Orta Çağ Avrupası’nın Sıradan Kadınları Ve Nefret Abideleri: Fahişeler

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2412-2426
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fahişelik "dünyanın en eski mesleği" adlandırılıyor olmasına rağmen kültürlere bağlı olarak toplumda olması gereken yerle ile ilgili farklı yorumlar da olmuştur. Orta Çağ Avrupa’sına bakıldığında fahişelik çok yaygın ve talep edilen bir meslek olmuştur. Erken bir Orta Çağ fenomeni olarak fahişelik yapan bu sıradan kadınlar genelde ayartılmış ve kandırılmış genç kızlardan değil; ya patron bulamayan hizmetçi kızlardan ya da tekstil sektöründe ekonomik kriz yüzünden işsiz kalan kadınlardan oluşmuştur. Bunun nedeni araştırıldığında fuhuşla ilgili sosyal ve ekonomik nedenlerin yoksullukla bağlantılı olduğu görülmektedir.

Fahişeler başlangıçta hem toplum hem devlet tarafından ciddi kısıtlamalarla karşılaşmışlardır. Şehrin ileri gelenleri, soylu kadınları ve erkekleri anarşi ve saldırganlıktan korumak için ve eşcinselliği engellemek için fuhuşun devlet kontrolü altında yapılması gerektiğini düşünmüş ve genelevlerin açılmasına izin vermişlerdir. Böylece erkeklerdeki eşcinsel eğilimlerin değişmesi için genelevlerde çekici kadınlarla yaşayacakları cinsel deneyimler çare olarak görülmüş; eşcinsel eğilimlerinden dolayı güzel bayanlardan uzak duran erkeklerin zamanla genelevlerdeki bayanlara isteklerinin evlilik oranlarını da arttırabileceği düşünülmüştür. Avrupa’da “Kara ölüm” denilen veba belası yayılıncaya kadar bu genelevler ve fahişelik, idareciler için önemli bir çıkış yolu olmuştur. Ancak Veba sırasında yöneticiler, genelevleri ve fahişeleri bu sefer de nüfus artışını engelledikleri için bir tehlike olarak görmüş ve çözümü kapatılmasında bulmuşlardır.

Bu çalışmada Orta Çağ Avrupa’sında sivil ve dini makamların da üzerinde durduğu toplumsal bir sorun olarak fuhuş ve fahişelik mesleğinin sosyal, kültürel, hukuki ve ekonomik nedenleri ve sonuçları incelenecektir.

Keywords

Abstract

Although prostitution is referred to as "the oldest profession in the world", there have been different interpretations of its place in society according to cultures. A look at medieval Europe reveals that prostitution was a very common and much in demand. As an early medieval phenomenon, these ordinary women who were prostitutes were not usually seduced and deceived young girls; they consisted of either unemployed maids or women who had lost their jobs due to the economic crisis in the textile sector. When the reason are investigated, it is discovered that there is a link between the social and economic reasons and prostitution that is associated with poverty.

Initially prostitutes were faced with serious restrictions both by society and the state. The notables of the city believed that prostitution should be done under state control to protect noble women and men from anarchy and aggression and discourage homosexuality and allowed brothels to be opened. Thus, sexual experiences with attractive women in brothels were viewed as a solution to discourage homosexual tendencies in men; it was thought that when the desire of men, who had stayed away from beautiful women because of their homosexual tendencies was steered toward the women in the brothels, their lust for these women would increase marriage rates in time. These brothels and prostitution were an important way out for the administrators until the Black Plague spread in Europe. During the Black Plague, the administrators considered brothels and prostitution a hazard because they prevented population growth which they resolved by shutting these activities down.

The social, cultural, legal and economic causes and consequences of prostitution and prostitutes as a social problem that was also a concern for the civil and religious authorities in Medieval Europe are examined in this study.

Keywords