Orta Çağ Avrupası’nın Sıradan Kadınları Ve Nefret Abideleri: Fahişeler

Author :  

Year-Number: 2022-100
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-26 21:03:36.0
Language : Türkçe
Konu : Ortaçağ Tarihi
Number of pages: 2412-2426
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fahişelik "dünyanın en eski mesleği" adlandırılıyor olmasına rağmen kültürlere bağlı olarak toplumda olması gereken yerle ile ilgili farklı yorumlar da olmuştur. Orta Çağ Avrupa’sına bakıldığında fahişelik çok yaygın ve talep edilen bir meslek olmuştur. Erken bir Orta Çağ fenomeni olarak fahişelik yapan bu sıradan kadınlar genelde ayartılmış ve kandırılmış genç kızlardan değil; ya patron bulamayan hizmetçi kızlardan ya da tekstil sektöründe ekonomik kriz yüzünden işsiz kalan kadınlardan oluşmuştur. Bunun nedeni araştırıldığında fuhuşla ilgili sosyal ve ekonomik nedenlerin yoksullukla bağlantılı olduğu görülmektedir.

Fahişeler başlangıçta hem toplum hem devlet tarafından ciddi kısıtlamalarla karşılaşmışlardır. Şehrin ileri gelenleri, soylu kadınları ve erkekleri anarşi ve saldırganlıktan korumak için ve eşcinselliği engellemek için fuhuşun devlet kontrolü altında yapılması gerektiğini düşünmüş ve genelevlerin açılmasına izin vermişlerdir. Böylece erkeklerdeki eşcinsel eğilimlerin değişmesi için genelevlerde çekici kadınlarla yaşayacakları cinsel deneyimler çare olarak görülmüş; eşcinsel eğilimlerinden dolayı güzel bayanlardan uzak duran erkeklerin zamanla genelevlerdeki bayanlara isteklerinin evlilik oranlarını da arttırabileceği düşünülmüştür. Avrupa’da “Kara ölüm” denilen veba belası yayılıncaya kadar bu genelevler ve fahişelik, idareciler için önemli bir çıkış yolu olmuştur. Ancak Veba sırasında yöneticiler, genelevleri ve fahişeleri bu sefer de nüfus artışını engelledikleri için bir tehlike olarak görmüş ve çözümü kapatılmasında bulmuşlardır.

Bu çalışmada Orta Çağ Avrupa’sında sivil ve dini makamların da üzerinde durduğu toplumsal bir sorun olarak fuhuş ve fahişelik mesleğinin sosyal, kültürel, hukuki ve ekonomik nedenleri ve sonuçları incelenecektir.

Keywords

Abstract

Although prostitution is referred to as "the oldest profession in the world", there have been different interpretations of its place in society according to cultures. A look at medieval Europe reveals that prostitution was a very common and much in demand. As an early medieval phenomenon, these ordinary women who were prostitutes were not usually seduced and deceived young girls; they consisted of either unemployed maids or women who had lost their jobs due to the economic crisis in the textile sector. When the reason are investigated, it is discovered that there is a link between the social and economic reasons and prostitution that is associated with poverty.

Initially prostitutes were faced with serious restrictions both by society and the state. The notables of the city believed that prostitution should be done under state control to protect noble women and men from anarchy and aggression and discourage homosexuality and allowed brothels to be opened. Thus, sexual experiences with attractive women in brothels were viewed as a solution to discourage homosexual tendencies in men; it was thought that when the desire of men, who had stayed away from beautiful women because of their homosexual tendencies was steered toward the women in the brothels, their lust for these women would increase marriage rates in time. These brothels and prostitution were an important way out for the administrators until the Black Plague spread in Europe. During the Black Plague, the administrators considered brothels and prostitution a hazard because they prevented population growth which they resolved by shutting these activities down.

The social, cultural, legal and economic causes and consequences of prostitution and prostitutes as a social problem that was also a concern for the civil and religious authorities in Medieval Europe are examined in this study.

Keywords


 • 1. Aachen, A. (2007). Historia Ierosoliminata. History of the Journey to Jerusalem. (Ed: Susan B.Edginton), Oxford Press.

 • 2. Aguilers, R. (2019). Historia Francorum Qui Ceperunt Iherusalem.Haçlılar Kudüs’te/ Bir Papazın Gözünden İlk Haçlı Seferi. (Çev. Süleyman Genç), Yeditepe Yayınları, İstanbul.

 • 3. Aksan, Y. (2017). “Orta Çağ Avrupası’nda Fahişelik”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 / 2 : 95-111.

 • 4. Aries, P.& Duby, G. (2006). Özel Hayatın Tarihi 2: Feodal Avrupa'dan Rönesans'a. (Çev. Roza Hakmen), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • 5. Berkowitz, E. (2013). Seks ve Ceza -Arzuyu Yargılamanın Dört bin Yıllık Tarihi. (Çev. Orhun Düz), Kollektif Yayınları, İstanbul. (pdf.)

 • 6. Blumenfeld R.& Kosinski. (1999). “Christine de Pizan’s Advice to Prostitutes”, Medieval Feminist Medieval Feminist Newsletter (Mediaval Feminist Forum A Journal of gender and Sexuality), 27(1) :9-15.

 • 7. Breuers, D. (2003). Kudüs İçin Ölmek Şövalyeler, Rahipler, Müslümanlar ve Birinci Haçlı Seferi. (Çev: Yasemin Bayer, Telos Yayıncılık, İstanbul

 • 8. Begüm, N. (2013). “The Significance of Regulating Prostitution”, Internet Journal of Criminology, 1(1): 1-39

 • 9. Brundage, J.A. (1976). “Prostitution in The Medieval Canon Law”, Signs: Journal Of Women in Culture and Society, 1(4): 825-845.

 • 11. Ernoul Kroniği/ Selahaddin Eyyübi ve Kudüs'ün Fethi. (2019). (Çev: Ahmet Deniz Altunbaş), Kronik Kitap, İstanbul.

 • 12. Davidson, A. B. & Ekelund, R. B. (1997). “The Medieval Church and Rents from Marriage Market Regulations”, Journal of Economic Behavior & Organization , 32 : 215-245.

 • 13. Dolby, K. (2014). Bir Nefeste Cinsellik Tarihi. (Çev: Pınar Üstel), Maya Kitap, İstanbul.

 • 14. Duerr, H. P. (1999). Çıplaklık ve Utanç /Uygarlaşma Sürecinin Miti, Dost Yayınları, Ankara.

 • 15. Dündar, D.G. (2020), Avrupa’nın Karanlık Zamanları; İşkence, Hiper Yayınları,İstanbul.

 • 16. Federici, S. (2009). Caliban and The Witch : Women, The Body and Primitive Accumulation, Autonomedia Publisher, USA.

 • 17. Hammer, M. M. (2019). “Prostitution in Urban Brothels in Late Medieval Austria”. (Ed:Christopher Mielke and Andrea-Bianka Znorovskyz), Same Bodies, Different Women: ‘Other’ Women in The Middle Ages And The Early Modern Period, pp. 70-83, Trivent Publishing, Hungary.

 • 18. Hicks, E. (1991). “Le Livre des Trois Vertus of Christine de Pizan: Beinecke MS 427”. (Ed. Daniel Poirion and Nancy Freeman Regalado), In Contexts. Style and Values in Medieval Art and Literature, special issue of Yale French Studies, pp. 57–71, Yale University Press.

 • 19. İstek, G. (2019). “Haçlı Seferlerine Katılan Kadınlar,” Journal of Islamic jerusalem Studies, 2019, 19(2): 205- 224.

 • 20. Just, A. N. (2014). "The Catholic Church: Shaping the Roles of Medieval Women", Young Historians Conference. 16. (Apr 29th, 9:00 AM - 10:15 AM).

 • 21. https://pdxscholar.library.pdx.edu/younghistorians/2014/oralpres/16

 • 22. Jütte, R. (2011). Erken Modern Avrupa'da Yoksulluk ve Sapkınlık. (Çev. B.K. Sefer), Bogaziçi Üniversitesi Yay, İstanbul.

 • 23. Karras, R.M. (1989). “The Regulation of Brothels in Later Medieval England”, Working Together in the Middle Ages: Perspectives on Women's Communities, 14(2): 399-433.

 • 24. Kostick, C. (2008). The Social Structure of the First Crusade, The Medieval Mediterranean, Brill. Leiden.

 • 26. Le Goff, J. (1992). “Zevkin Yadsınması” (Der:Georges Duby), Batı'da Aşk ve Cinsellik. (Çev: Ayşen Gür), ss.156-172, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • 27. Meade, S.B.A. (2001). Medıeval Prostituion in Secular Law: The Sex Trade in Medival London, Paris and Toulouse. A Thesis For The Degree Master Of Arts (History), Mcmaster University, Canada.

 • 28. Muchembled, R. (1998). İşkenceler Zamanı Mutlak Krallar Devrinde İtaat XV-XVIII Yüzyıllar, Çev. Ali Berktay, Tüm Zamanlar Yayınları,İstanbul.

 • 29. Otis, L. L. (1985). Prostitution in Medieval Society: The History of an Urban İnstitution in Languedoc, The University Of Chicago Press, USA.

 • 30. Poroy, A. (2010). Antik Çağdan Günümüze Avrupa'da Cinsellik Tarihi, Dharma Yayınları, İstanbul.

 • 31. Teixeira, I.S. (2015). Aquinas’ Summae Theologiae and The Moral Instruction in The 13th Century, Acta Scientiarum. Education, Maringá, 37(3) : 247-257.

 • 32. Tudebodus. (2019). Bir Tanığın Kaleminden Birinci Haçlı Seferi Kudüs'e Yolculuk, (Çev: Süleyman Genç), Kronik Kitap, İstanbul.

 • 33. Witte J. (2019). “Church, State, and Sex Crimes: What Place for Traditional Sexual Morality in Modern Liberal Societies?”, Emory Law Journal, 68 (5): 837-865.

 • 34. Walsingham T. (2005). The Chronica Maiora Of Thomas Walsingham 1376–1422, (Ed: James G. Clark, David Preest), The Boydell Press, Woodbridge.

 • 35. Wiesner, M.E-Hanks. (2014). Erken Modern Dönemde Avrupa, 1450-1789. (Çev: Hamit Çalışkan), Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, İstanbul.

 • 36. Wells, J. (1997). Kadın Gözüyle Batı Avrupa’da Fahişeliğin Tarihi. (Çev.Nesrin Arman), Pencere Yayınları,İstanbul.

 • 37. Viney, C. (1998). The history of Catholic sexual morality, Unpublished Master's Thesis, University of Calgary, Calgary

                                                                                                    
 • Article Statistics