Covid 19 Pandemisi Döneminde Uygulanan Online Eğitimde Muhasebe Eğitiminde Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2022-100
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-26 21:01:37.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 2379-2384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2020 yılı başlangıcıyla birlikte yaşanan Covit 19 pandemisinin sonucunda, dünyadaki eğitim sistemi çok büyük bir değişim yaşamıştır. Sistemle birlikte, hem öğrenciler, hem eğitimciler, hemde ebeveynler de bundan etkilendi. Buradaki ana sorun okulların ve eğitimcilerin buna hazır olmaması kabul edilmektedir. Ancak, bu süreçte eğitimin kalitesi arzulanandan çok şey bıraktı. Bu dönemde bilim topluluğu ve devletler daha önce hiç bu kadar etkili ve verimli olacak uzaktan eğitim modellerini bulmaya çalışmak için çaba sarf etmemişlerdir. Özellikle üniversite eğitiminin ilk, orta ve lise ve dengi okullardan zorunlu olmayan ve farklı yapısı içinde bu yönde bir eğitimin yürütülmesinde zorluklar zaman içinde hissedilmiştir. Çalışmaların internet ortamında online yapılması uygun bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Özellikle teorik ve uygulamalı bilim dalları ve dersleri için farklılıklar belirginleşmiştir. Özellikle sayısal ağırlıklı olan ve öğrenci ile birebir uygulamalı gerçekleştirildiğinde başarının daha farklı olduğu bilinen muhasebe eğitiminde öğrenci başarısının değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

As a result of the Covit 19 pandemic with the beginning of 2020, the education system has changed. This system affected both students, educators and parents. It is accepted that the main problem is that schools and educators are not ready for this. However, the quality of education declined during this period. In this period, the scientific community and states tried to find new distance education models. It has been accepted by the states that education is online Especially scientists worked for the new model with university education. Especially for theoretical and applied science branches and courses, the differences became clear. The aim of the study was to evaluate student success in accounting education.

Keywords


 • 1. Arat, T., Bakan, Ö., (2011), “Uzaktan Eğitim Ve Uygulamaları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, 363-374.

 • 2. Ateş, V. (2010). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programlarında Kullanılmakta Olan Öğrenme Yönetim Sisteminin Ders Verenler Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ankara

 • 3. Göktaş, Yüksel; Yıldırım, Zahide; Yıldırım, Soner (2008). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu: Dekanların Görüşleri, Eğitim ve Bilim, 33 (149), 30-50.

 • 4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB, Enstitü İstanbul-İsmek, https://enstitu.ibb.istanbul/portal/egitim_alanlari.aspx?alanId=21., erişim 03.05.2022.

 • 5. İ.Ü. Aksis, https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f., erişim 03.05.2022

 • 6. İşman, Aytekin (1998). Uzaktan Eğitim. Sakarya: Değişim Yayınları.

 • 7. T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Neden Uzaktan Eğitim?https://uzem.dpu.edu.tr/tr/index/slide/2033/neden-uzaktan-egitim., erişim 03.05.2022.

 • 8. Otçeken, H.S., (2022), Velilerin Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüş Ve Deneyimleri (İstanbul Ümraniye İlçesi Örneği), İstanbul T.C. Maltepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics