Önlisans Çocuk Gelişimi Programında Erkek Öğrenci Olmak

Author:

Year-Number: 2022-100
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-26 21:00:27.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 2371-2378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ön lisans çocuk gelişimi programında öğrenim gören erkek öğrencilerin, teorik ders alma sürecinde, materyal yapımında ve okul öncesi kurum staj uygulamaları esnasında ki deneyimlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören 11 erkek öğrenci oluşturmuştur. Tamamı erkek olan öğrencilerin 10’u 19 yaşında, biri 34 yaşında iken, üçü birinci sınıf, sekizi ikinci sınıf öğrencisidir. Beş öğrenci Doğu Anadolu Bölgesi, üçü Güneydoğu Anadolu, üçü Orta Karadeniz Bölgesindendir. Mezun oldukları lise türüne bakıldığında öğrencilerin ikisi Çocuk Gelişimi, beşi İmam Hatip, dördü Anadolu Lisesi mezunudur. Araştırmada veri toplama tekniği olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizi olarak nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçta, araştırma grubunda yer alan erkek öğrencilerin, çocuk gelişimi programına zamanla alıştıkları, çocukları sevdiklerini ve onlarla birlikte olmaktan keyif aldıklarını ifade etmişlerdir. Ancak bulgular deşifre edilirken erkek öğrencilerin mezuniyet sonrası polis ya da asker olma gibi hedefleri olduğu saptanmıştır. Aldıkları eğitimi sahip oldukları farklı bir güç olarak değerlendirmişlerdir. Çalışma grubunda yer alan erkek öğrenciler, çocuklar ile çalışmanın kadınlar için daha uygun görüldüğünü bu nedenle kendilerinin alanda yer almasının şaşkınlık ile karşılandığını kendileri üzerinde bir önyargı olduğunu gözlemlediklerini ancak bu durumun onların motivasyonu düşürmediğini ve onları olumsuz etkilemediğini bildirmişlerdir.

Keywords

Abstract

during the theoretical course taking, material production and pre-school internship applications. The study group of the research consisted of 11 male students of Hitit University Sungurlu Vocational School Child Care and Youth Services Department Child Development Program. All of the students are male. 10 students are 19 years old, 1 student is 34 years old. 3 students are in the first year, 8 students are in the last year. Five students are from the Eastern Anatolia Region, three from the Southeast Anatolian region, and three from the Central Black Sea Region. The high schools from which the students graduated were examined. 5 students are religious high school, 4 students are general high school, 2 students are child development graduates. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection technique in the research. Content analysis, one of the qualitative research methods, was used as the analysis of the data. As a result, the male students in the research group stated that they got used to the child development program over time, that they loved children and enjoyed being with them. However, while deciphering the findings, it was determined that male students had goals such as becoming a police officer or a soldier after graduation. They evaluated the education they received as a different power they had. The male students in the study group stated that working with children was considered appropriate for women, so they were surprised to be included in the field, and they observed that there was a prejudice against them, but this situation did not decrease their motivation and did not affect them negatively.

Keywords