Türkiye’deki İlkokul ve Ortaokul İngilizce Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: 2006, 2013 ve 2018 Öğretim Programları

Author:

Year-Number: 2022-99
Number of pages: 2124-2130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’de 2006, 2013 ve 2018 yıllarında güncellenen İlkokul ve Ortaokul İngilizce Öğretim Programlarındaki (MEB, 2006; 2013; 2018) farklılıkları program tasarım modeli, programın hedefleri, içerik, öğrenme-öğretme durumları ve ölçme değerlendirme boyutlarına göre karşılaştırmalı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın yöntemi, vaka incelemesi olarak desenlenmiştir. Veriler doküman analiziyle incelenmiş öğretim programlarındaki farklılıklar program tasarım modeli, programın hedefleri, içerik, öğrenme-öğretme durumları ve ölçme değerlendirme açısından incelenmiştir.

2006’dan 2018 İngilizce Öğretim Programına kadar programlardaki iyileştirmelerin üzerindeki uluslararası standartlara uyma çabasının ve güncel yabancı dil öğretimi teori ve pratiklerinin etkileri görülmektedir. Programlar incelendiğinde 2006 programının aksine 2013 ve 2018 programlarında öğrencilerin otantik iletişimsel ortamlarda dil kullanımına, öz-değerlendirme, kültürel farkındalık ve özerk öğrenmeye odaklanılmıştır. Uluslararası yeterlilikler ve değerler eğitiminin programa yansıtılması ise 2018 program güncellemesiyle gerçekleşmiştir.

Keywords

Abstract

This study investigated the curriculum renewal of the Primary and Secondary School English Curriculum (MEB, 2006; 2013; 2018) carried out in Turkey in 2006, 2013 and 2018. The curricula were compared based on their curriculum design model, curriculum objectives, content, learning-teaching and assessment. The research model of the research was a case study. The data were analyzed by document analysis and the differences in the curricula were examined in terms of curriculum design, program objectives, content, learning-teaching and assessment and evaluation.

It was revealed that the improvements in the curricula from 2006 to 2018 was to comply with international standards and current language teaching theory and practice. The results showed that unlike the curriculum 2006, the curricula 2013 and 2018 focused on the students' language use in authentic and communicative environments, self-assessment, cultural awareness and autonomous learning. The curriculum  renewal 2018 included key compentencies and values education in the curriculum.

Keywords